Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDubový, Romancs
dc.contributor.authorKlosík, Radimcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:14Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:14Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94509
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá identifikací a zhodnocením rizik při lovech, dále pak inovativním řešením v podobě navrhnutého metodického postupu pro bezpečnost na společných a individuálních lovech. V úvodní části je věnována pozornost právní úpravě v myslivosti, vysvětlení základních pojmů a obecnému rozdělení lovů. V další části práce je zhodnocena stávající bezpečnost na lovech. Po identifikaci nejzávažnějších rizik následuje návrh inovativní ho řešení organizace lovů.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis concerns identification and risk assessment while hunting. Followingly it proposes new innovative solutions in form of methodical approach for collective and individual hunting. Introduction part is dedicated to legal issues of hunting, explanation of basic terms and categories of hunting. In following chapter is evaluated current state of hunting safety. After identification of the most serious risks follows proposal of innovative solution of hunting safety and organization.en
dc.format56 l. : il.cs
dc.format.extent10184745 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlov, riziko, bezpečnost, identifikace a hodnocení rizikacs
dc.subjecthunt, risk, safety, identification and risk assessmenten
dc.titleBezpečnost při společných a individuálních lovechcs
dc.title.alternativeSafety during Common and Individual Huntsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200822cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVeselý, Václavcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKLO104_FBI_B3908_3908R005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam