Bezpečnost při společných a individuálních lovech

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94509

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dubový, Roman cs
dc.contributor.author Klosík, Radim cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:14Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:14Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94509
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá identifikací a zhodnocením rizik při lovech, dále pak inovativním řešením v podobě navrhnutého metodického postupu pro bezpečnost na společných a individuálních lovech. V úvodní části je věnována pozornost právní úpravě v myslivosti, vysvětlení základních pojmů a obecnému rozdělení lovů. V další části práce je zhodnocena stávající bezpečnost na lovech. Po identifikaci nejzávažnějších rizik následuje návrh inovativní ho řešení organizace lovů. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis concerns identification and risk assessment while hunting. Followingly it proposes new innovative solutions in form of methodical approach for collective and individual hunting. Introduction part is dedicated to legal issues of hunting, explanation of basic terms and categories of hunting. In following chapter is evaluated current state of hunting safety. After identification of the most serious risks follows proposal of innovative solution of hunting safety and organization. en
dc.format 56 l. : il. cs
dc.format.extent 10184745 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject lov, riziko, bezpečnost, identifikace a hodnocení rizika cs
dc.subject hunt, risk, safety, identification and risk assessment en
dc.title Bezpečnost při společných a individuálních lovech cs
dc.title.alternative Safety during Common and Individual Hunts en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200822 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Veselý, Václav cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 060 - Katedra bezpečnostních služeb cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis KLO104_FBI_B3908_3908R005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KLO104_FBI_B3908_3908R005_2012.pdf 9.712Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics