Studie řízení rizik objektu železniční stanice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94517

Show simple item record


dc.contributor.advisor Konečný, Martin cs
dc.contributor.author Konvičný, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:16Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:16Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94517
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o tématu bezpečnostních systémů a ochran vlakových nádraží v České republice. Hlavním cílem je pozorovat, analyzovat a vyřešit bezpečnostní rizika železničních stanic. Zaměřuje se na popsání současné situace, vyjmenování nejrůznějších druhů bezpečnostních systémů a způsoby vyřešení komplikovaných a rizikových situací. V práci jsou dále uvedeny jednotlivé části zabezpečovacích zařízení, a to jak technicky, tak i jejich využití v reálném světě. V praktické části zkoumám konkrétní případ vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí, jeho úskalí a problémy, s nimiž se setkává a návrhy řešení a zlepšení současné situace. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the topic of safety systems and protections of train stations in the Czech Republic. The main objective is to observe, analyze and solve all security risks of railway stations. This work focuses on describing of the current situation, enumerating various kinds of security systems and ways of solving complicated and risky situations. The paper also lists each of the security devices, both technically as well as their use in the real world. The technical part deals with specific case of the train station in Valašské Meziříčí, its pitfalls and problems that are encountered and proposed solutions and improvements of the present situation. en
dc.format 41 l. : il. + 3 příl. cs
dc.format.extent 6586082 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject zabezpečení objektu cs
dc.subject řízení rizik cs
dc.subject analýza cs
dc.subject vlakové nádraží cs
dc.subject building security en
dc.subject risk managment en
dc.subject analysis en
dc.subject railway station en
dc.title Studie řízení rizik objektu železniční stanice cs
dc.title.alternative The study of risk management in railway station areas en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200824 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Musial, Tomáš cs
dc.date.accepted 2012-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 060 - Katedra bezpečnostních služeb cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis KON619_FBI_B3908_3908R005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KON619_FBI_B3908_3908R005_2012.pdf 6.280Mb PDF View/Open
KON619_FBI_B3908_3908R005_2012_priloha.pdf 487.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics