Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKonečný, Martincs
dc.contributor.authorKonvičný, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:16Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:16Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94517
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o tématu bezpečnostních systémů a ochran vlakových nádraží v České republice. Hlavním cílem je pozorovat, analyzovat a vyřešit bezpečnostní rizika železničních stanic. Zaměřuje se na popsání současné situace, vyjmenování nejrůznějších druhů bezpečnostních systémů a způsoby vyřešení komplikovaných a rizikových situací. V práci jsou dále uvedeny jednotlivé části zabezpečovacích zařízení, a to jak technicky, tak i jejich využití v reálném světě. V praktické části zkoumám konkrétní případ vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí, jeho úskalí a problémy, s nimiž se setkává a návrhy řešení a zlepšení současné situace.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the topic of safety systems and protections of train stations in the Czech Republic. The main objective is to observe, analyze and solve all security risks of railway stations. This work focuses on describing of the current situation, enumerating various kinds of security systems and ways of solving complicated and risky situations. The paper also lists each of the security devices, both technically as well as their use in the real world. The technical part deals with specific case of the train station in Valašské Meziříčí, its pitfalls and problems that are encountered and proposed solutions and improvements of the present situation.en
dc.format41 l. : il. + 3 příl.cs
dc.format.extent6586082 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzabezpečení objektucs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectvlakové nádražícs
dc.subjectbuilding securityen
dc.subjectrisk managmenten
dc.subjectanalysisen
dc.subjectrailway stationen
dc.titleStudie řízení rizik objektu železniční stanicecs
dc.title.alternativeThe study of risk management in railway station areasen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200824cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMusial, Tomášcs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKON619_FBI_B3908_3908R005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam