Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKratochvíl, Václavcs
dc.contributor.authorHanzel, Jiřícs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:18Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:18Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94525
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá stanovením potřebného množství vody pro hašení automobilu v podzemní garáži. Ve svých jednotlivých částech popisuje ověřování pokrytí chráněné plochy vodou, experimenty s požáry automobilů v uzavřených prostorách s použitím SHZ a bez použití SHZ. Ve svém závěru se na základě shromážděných údajů snaží stanovit potřebné množství vody pro hašení automobilu v garáži.cs
dc.description.abstractA bachelor thesis deals with assessment of the amount of water required for fighting the car fire in an underground garage. In its separated parts it describes the verification coverage of protected area by water, experiments with car fires in closed spaces with use of SHZ and without use of SHZ. In its closing it’s trying to determine the amount of water required for fighting the car fire in the garage.en
dc.format54 [6] l. : il.cs
dc.format.extent3803930 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsprinklerové zařízenícs
dc.subjectgarážecs
dc.subjectpožár automobilucs
dc.subjectfire sprinkler systemen
dc.subjectparking garageen
dc.subjectcar fireen
dc.titleStanovení a ověření potřebného množství vody pro hašení požáru osobního automobilu v podzemní garážics
dc.title.alternativeDetermination and Verification of the Amount of Water Required for Fighting the Car Fire in an Underground Garageen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300568cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSalátek, Zdeněkcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.contributor.consultantJánošík, Ladislavcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHAN489_FBI_B3908_3908R006_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam