Obyvatelstvo v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94534

Show simple item record


dc.contributor.advisor Maléřová, Lenka cs
dc.contributor.author Makyča, Jaroslav cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94534
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Práce se zabývá vytvořením statistiky počtu a rozmístění obyvatel v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Toto zpracování bylo provedeno dle jednotlivých kategorií: dělení dle správních jednotek, dle rozdělení zóny havarijního plánování do tří pásem a dle rozdělení zóny do kruhových výsečí. Cílem této práce bylo vyhodnotit statistiky s využitím podkladů ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 a analyzovat současný stav řešení dané problematiky v ČR a v zahraničí. Výsledný dokument může být využit jako informační materiál pro aktualizaci vnějšího havarijního plánu. cs
dc.description.abstract The work deals with the creation of the statistics of the number of inhabitants and the deployment of the Emergency Planning Zone around Dukovany Nuclear Power Plant. This process was carried out according to individual categories: Division of administrative units, according to the distribution of zones of emergency planning into three zones and according to the distribution zone of slices in the pie. The aim of this work was to evaluate the statistics with the use of the supporting documents of census, houses and apartments 2011, and analyze the current state of the solution of the problem in the Czech Republic and abroad. The resulting document can be used as information material for the update of the external emergency plan. en
dc.format 47, [29] l. : il. cs
dc.format.extent 5202985 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject jaderná elektrárna, zóna havarijního plánování, statistika, obyvatelstvo, Dukovany cs
dc.subject nuclear power plant, zone emergency planning, statistics, population en
dc.title Obyvatelstvo v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany cs
dc.title.alternative Population within the Emergency Planning Zone around the Dukovany Nuclear Power Plant en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201300498 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Šenovský, Michail cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 050 - Katedra ochrany obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Havarijní plánování a krizové řízení cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis MAK041_FBI_B3908_3908R003_2012 cs

Files in this item

Files Size Format View
MAK041_FBI_B3908_3908R003_2012.pdf 4.961Mb PDF View/Open
MAK041_FBI_B3908_3908R003_2012_priloha.pdf 690.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics