Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMaléřová, Lenkacs
dc.contributor.authorMakyča, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94534
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPráce se zabývá vytvořením statistiky počtu a rozmístění obyvatel v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Toto zpracování bylo provedeno dle jednotlivých kategorií: dělení dle správních jednotek, dle rozdělení zóny havarijního plánování do tří pásem a dle rozdělení zóny do kruhových výsečí. Cílem této práce bylo vyhodnotit statistiky s využitím podkladů ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 a analyzovat současný stav řešení dané problematiky v ČR a v zahraničí. Výsledný dokument může být využit jako informační materiál pro aktualizaci vnějšího havarijního plánu.cs
dc.description.abstractThe work deals with the creation of the statistics of the number of inhabitants and the deployment of the Emergency Planning Zone around Dukovany Nuclear Power Plant. This process was carried out according to individual categories: Division of administrative units, according to the distribution of zones of emergency planning into three zones and according to the distribution zone of slices in the pie. The aim of this work was to evaluate the statistics with the use of the supporting documents of census, houses and apartments 2011, and analyze the current state of the solution of the problem in the Czech Republic and abroad. The resulting document can be used as information material for the update of the external emergency plan.en
dc.format47, [29] l. : il.cs
dc.format.extent5202985 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjaderná elektrárna, zóna havarijního plánování, statistika, obyvatelstvo, Dukovanycs
dc.subjectnuclear power plant, zone emergency planning, statistics, populationen
dc.titleObyvatelstvo v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovanycs
dc.title.alternativePopulation within the Emergency Planning Zone around the Dukovany Nuclear Power Planten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300498cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠenovský, Michailcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMAK041_FBI_B3908_3908R003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam