Fyzická ochrana veřejných vysokých škol implementací technologie RFID

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94536

Show simple item record


dc.contributor.advisor Konečný, Martin cs
dc.contributor.author Klemens, Miroslav cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:25Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:25Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94536
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá zvýšením fyzické ochrany pomocí technologie RFID. Úvod je zaměřen na právní předpisy související s řešenou problematikou a technické normy. Dále jsou zde uvedeny prvky fyzické ochrany a jejich rozdělení. Větší pozornost je věnována poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémům, kam patří i zmíněný systém RFID. Následně jsou popsány základní prvky tohoto systému, jeho princip a příklady využití v praxi. Praktická část obsahuje vyhodnocení statistických údajů na veřejných vysokých školách v oblasti majetkové kriminality. Součástí práce je popis Fakulty bezpečnostního inženýrství a jeho stávajícího zabezpečení. Na této fakultě jsou identifikována a vyhodnocena aktuální rizika a navrhnuto řešení pro zvýšení bezpečnosti implementací technologie RFID spolu s ekonomickým posouzením. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is focused on increasing physical protection by using technology called RFID. The introduction is focused on law regulations related to described issues and to technical standards. In the introduction are also described elements of physical protection and their partition. Bachelor thesis is also focused on warning and emergency systems which includes also mentioned technology RFID. Next part of bachelor thesis is focused on the basic elements of this system, its principles and examples of practical use. Practical part is focused on statistical evaluation of public universities in the property crime area. It includes description of current security system in Faculty of Safety Engineering. There are identified and described current risks and in next part there are suggested solutions for enhancing the implementation of RFID technology along with the economic assessment. en
dc.format 45, [3] l. : il. cs
dc.format.extent 3909410 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject poplachový zabezpečovací a tísňový systém, radiofrekvenční systém identifikace, analýza cs
dc.subject warning and emergency system, Radio Frequency Identification, analysis en
dc.title Fyzická ochrana veřejných vysokých škol implementací technologie RFID cs
dc.title.alternative Physical protection of public universities in the implementation of RFID technology en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200820 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Holuša, Petr cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 060 - Katedra bezpečnostních služeb cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis KLE217_FBI_B3908_3908R005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KLE217_FBI_B3908_3908R005_2012.pdf 3.728Mb PDF View/Open
KLE217_FBI_B3908_3908R005_2012_priloha.pdf 297.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics