Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKonečný, Martincs
dc.contributor.authorKlemens, Miroslavcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:25Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:25Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94536
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zvýšením fyzické ochrany pomocí technologie RFID. Úvod je zaměřen na právní předpisy související s řešenou problematikou a technické normy. Dále jsou zde uvedeny prvky fyzické ochrany a jejich rozdělení. Větší pozornost je věnována poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémům, kam patří i zmíněný systém RFID. Následně jsou popsány základní prvky tohoto systému, jeho princip a příklady využití v praxi. Praktická část obsahuje vyhodnocení statistických údajů na veřejných vysokých školách v oblasti majetkové kriminality. Součástí práce je popis Fakulty bezpečnostního inženýrství a jeho stávajícího zabezpečení. Na této fakultě jsou identifikována a vyhodnocena aktuální rizika a navrhnuto řešení pro zvýšení bezpečnosti implementací technologie RFID spolu s ekonomickým posouzením.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on increasing physical protection by using technology called RFID. The introduction is focused on law regulations related to described issues and to technical standards. In the introduction are also described elements of physical protection and their partition. Bachelor thesis is also focused on warning and emergency systems which includes also mentioned technology RFID. Next part of bachelor thesis is focused on the basic elements of this system, its principles and examples of practical use. Practical part is focused on statistical evaluation of public universities in the property crime area. It includes description of current security system in Faculty of Safety Engineering. There are identified and described current risks and in next part there are suggested solutions for enhancing the implementation of RFID technology along with the economic assessment.en
dc.format45, [3] l. : il.cs
dc.format.extent3909410 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpoplachový zabezpečovací a tísňový systém, radiofrekvenční systém identifikace, analýzacs
dc.subjectwarning and emergency system, Radio Frequency Identification, analysisen
dc.titleFyzická ochrana veřejných vysokých škol implementací technologie RFIDcs
dc.title.alternativePhysical protection of public universities in the implementation of RFID technologyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200820cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHoluša, Petrcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKLE217_FBI_B3908_3908R005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam