Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKiszka, Josefcs
dc.contributor.authorHrnčárek, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:45Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:45Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94550
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPráce se zabývá otázkou kompaktního bydlení, konkrétně ve formě superbloku. Cílem práce je prozkoumání možností takovéhoto bydlení s ohledem na vyvážení soukromého a veřejného zájmu a vytvoření životaschopného urbánního celku. Práce vzorově zpracovává jednu z variant řešení: konkrétně superblok Nová Ves pro 800 obyvatel.cs
dc.description.abstractThe study deals with a compact housing, specifically in the form of the superblock. The aim is to explore the possibility of such housing with a view to balance the private and the public interest and the creation of a viable urban complex. Exemplary work processes from one approach: namely superblock Nová ves for 800 inhabitants.en
dc.format20, [34] l. : il.cs
dc.format.extent25465457 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkompaktní bydlení, superblok, Nová Ves,cs
dc.subjectcompact housing, superblock, Nová ves,en
dc.titleKompaktní sídlo - Nové bydlení mimo stávající urbánní kontextcs
dc.title.alternativeCompact City - New living beyond present urban contexten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201573cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMikulášek, Davidcs
dc.date.accepted2012-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng. arch.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisHRN051_FAST_N3502_3501T011_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam