Kompaktní sídlo - Nové bydlení mimo stávající urbánní kontext

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94550

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kiszka, Josef cs
dc.contributor.author Hrnčárek, Jan cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:45Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:45Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94550
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Práce se zabývá otázkou kompaktního bydlení, konkrétně ve formě superbloku. Cílem práce je prozkoumání možností takovéhoto bydlení s ohledem na vyvážení soukromého a veřejného zájmu a vytvoření životaschopného urbánního celku. Práce vzorově zpracovává jednu z variant řešení: konkrétně superblok Nová Ves pro 800 obyvatel. cs
dc.description.abstract The study deals with a compact housing, specifically in the form of the superblock. The aim is to explore the possibility of such housing with a view to balance the private and the public interest and the creation of a viable urban complex. Exemplary work processes from one approach: namely superblock Nová ves for 800 inhabitants. en
dc.format 20, [34] l. : il. cs
dc.format.extent 25465457 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject kompaktní bydlení, superblok, Nová Ves, cs
dc.subject compact housing, superblock, Nová ves, en
dc.title Kompaktní sídlo - Nové bydlení mimo stávající urbánní kontext cs
dc.title.alternative Compact City - New living beyond present urban context en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201201573 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Mikulášek, David cs
dc.date.accepted 2012-06-08 cs
dc.thesis.degree-name Ing. arch. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 226 - Katedra architektury cs
dc.thesis.degree-program Architektura a stavitelství cs
dc.thesis.degree-branch Architektura a stavitelství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis HRN051_FAST_N3502_3501T011_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HRN051_FAST_N3502_3501T011_2012.pdf 24.28Mb PDF View/Open
HRN051_FAST_N3502_3501T011_2012_priloha.pdf 5.915Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics