Rekonštrukcia hotelového domu, obec Čierne, Slovenská republika

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94601

Show simple item record


dc.contributor.advisor Staňková, Zuzana cs
dc.contributor.author Sobol, Michal cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:06:38Z
dc.date.available 2012-07-11T08:06:38Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94601
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Rekonštrukcie hotelového domu, obec Čierne, Slovenská republika. Obsahom bakalárskej práce je návrh rekonštrukcie hotelového domu Magistrál v obci Čierne, za účelom zvýšenia jeho súčasného štandardu. Riešený pozemok sa nachádza v centrálnej časti obce. Navrhovaniu predchádzal prieskum konkurencie reštauračných zariadení a dopyt po bytovom bývaní. V úvodnej časti práce je riešený súčasný stav objektu, jeho história, popis a zhodnotenie. Druhá časť sa zaoberá spracovaním dvoch variant návrhov funkčného a dispozičného riešenia a podrobným dopracovaním jednej z nich ( návrh č. 2) podľa platnej legislatívy. Cieľom práce je navrhnutie moderného reštauračného zariadenia so zázemím a bezbariérovým prístupom, a prestavba priestorov hotelových izieb na bytové jednotky s bytovým vybavením. cs
dc.description.abstract Reconstruction of the hotel house in Čierne, Slovak republika The content of this bachelor´s thesis is reconstruction proposal of Hotel Magistral in Čierne, for increase of current standard. The land is situated in the center of the village. Proposal was preceded by a survey of competitive restaurant and requests for housing. In the first part I focused a present state of building, history, description and evaluation of present time. The second part deals with the processing of two variants of the proposals with detail refinement of one of them (proposal No. 2) according to current legislation The aim of thesis is a modern design restaurant equipment and facilities with wheelchair access and remodeling space hotel rooms in housing units with home furnishings. en
dc.format 51 l. : il. + 35 příl. cs
dc.format.extent 3464830 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hotel parkování restaurace cs
dc.subject hotel parking restaurant en
dc.title Rekonštrukcia hotelového domu, obec Čierne, Slovenská republika sk
dc.title.alternative Rekonstrukce hotelového domu, obec Čierne, Slovenská republika cs
dc.title.alternative Reconstruction of the hotel house in Čierne, Slovak republika en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200597 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 222 - Katedra městského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské stavitelství a inženýrství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis SOB145_FAST_B3607_3647R018_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SOB145_FAST_B3607_3647R018_2012.pdf 3.304Mb PDF View/Open
SOB145_FAST_B3607_3647R018_2012_priloha.zip 8.349Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics