Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorEndel, Stanislavcs
dc.contributor.authorChaloupková, Radkacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:07:22Z
dc.date.available2012-07-11T08:07:22Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94653
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh řešení zástavby rodinnými domy v lokalitě vymezené pro zástavbu v obci Čestice. Jedná se o lokalitu v blízkosti středu obce severně od silnice I. třídy. Nejprve byl zjištěn stávající stav území, jeho urbanistické a technické podmínky a na základě toho byly navrženy dvě varianty řešení. Tato územní studie obsahuje urbanistický návrh obou variant. Pro vybranou variantu bylo dále zpracováno podrobnější řešení technické a dopravní infrastruktury, vizualizace a celková kalkulace nákladů.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design solutions building single-family houses in the area designated for land coverage in Čestice municipality. It is a location near the center of the village north of the main roads . It was first detected the current state of the territory, its urban and technical conditions and on this basis, the proposed two alternatives. This land includes urban design study both. For the selected variant was further elaborated detailed technical solutions and infrastructure, visualization and calculation of total costs.en
dc.format32, [24] l. : il. + 10 příl.cs
dc.format.extent14451484 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúzemní studiecs
dc.subjectzástavba rodinnými domycs
dc.subjecturbanictický návrhcs
dc.subjecturban studyen
dc.subjectland coverage with family housesen
dc.subjecturban designen
dc.titleÚzemní studie zástavby rodinnými domy v obci Česticecs
dc.title.alternativeUrban study of land coverage with family houses in Čestice municipalityen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200629cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisCHA222_FAST_B3607_3647R018_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam