Územní studie lokality „Jasénky“ ve městě Hlučíně pro účel individuálního bydlení městského charakteru

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94669

Show simple item record


dc.contributor.advisor Peterová, Jana cs
dc.contributor.author Slabý, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:07:38Z
dc.date.available 2012-07-11T08:07:38Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94669
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Předmětem této práce je návrh vhodného urbanistického řešení lokality „Jasénky“ ve městě Hlučíně, pro potřeby individuálního bydlení městského charakteru. Jedná se o klidnou lokalitu v okrajové části města, kde převládá funkce bydlení. V současnosti je toto území využíváno jako orná půda, avšak zástavba je v souladu s platným územním plánem města a se zábory ZPF se počítá. Na základě všech zjištěných skutečností jsem navrhl dvě variantní řešení, z nichž jedno je vypracováno detailně, tj. včetně trasování a návrhu technické infrastruktury, dopravního řešení lokality a ekonomické zhodnocení celé investice. Výsledkem práce je pak nově vzniklá zóna pro bydlení, která svým obyvatelům nabízí příjemné prostředí pro rodinný život v okrajové části města. cs
dc.description.abstract Subject of this work is design a suitable solution for family houses an individual character in locality "Jasénky" in Hlučín city. It is a quiet location on the outskirts of town, where the predominant function of housing. At present this area is used as arable land, but development is in accordance with land use plan and the occupation of ZPF counts.vBased on all the findings, I proposed two alternative solutions, one of which is drawn in detail, is including tracing and design of technical infrastructure, solution of transport and economic evaluation of the all investment. The result of this work is the newly created zone for family housing, which offers its residents a pleasant environment for family life in the suburbs of the city. en
dc.format 32 l. : il. + 12 příl. cs
dc.format.extent 17503582 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject územní studie cs
dc.subject Hlučín cs
dc.subject zóna 30 cs
dc.subject rodinné domy cs
dc.subject technická infrastruktura cs
dc.subject dopravní řešení cs
dc.subject ekonomický propočet cs
dc.subject territorial study en
dc.subject Hlučín en
dc.subject zone 30 en
dc.subject family houses en
dc.subject technical infrastructure en
dc.subject transport solution en
dc.subject economic evaluation en
dc.title Územní studie lokality „Jasénky“ ve městě Hlučíně pro účel individuálního bydlení městského charakteru cs
dc.title.alternative Territorial study for housing of urban character in the locality „Jasénky“ in Hlučín municipality en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200594 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 222 - Katedra městského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské stavitelství a inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis SLA362_FAST_B3607_3647R018_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SLA362_FAST_B3607_3647R018_2012.pdf 16.69Mb PDF View/Open
SLA362_FAST_B3607_3647R018_2012_priloha.pdf 3.875Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics