Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPeterová, Janacs
dc.contributor.authorSlabý, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:07:38Z
dc.date.available2012-07-11T08:07:38Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94669
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPředmětem této práce je návrh vhodného urbanistického řešení lokality „Jasénky“ ve městě Hlučíně, pro potřeby individuálního bydlení městského charakteru. Jedná se o klidnou lokalitu v okrajové části města, kde převládá funkce bydlení. V současnosti je toto území využíváno jako orná půda, avšak zástavba je v souladu s platným územním plánem města a se zábory ZPF se počítá. Na základě všech zjištěných skutečností jsem navrhl dvě variantní řešení, z nichž jedno je vypracováno detailně, tj. včetně trasování a návrhu technické infrastruktury, dopravního řešení lokality a ekonomické zhodnocení celé investice. Výsledkem práce je pak nově vzniklá zóna pro bydlení, která svým obyvatelům nabízí příjemné prostředí pro rodinný život v okrajové části města.cs
dc.description.abstractSubject of this work is design a suitable solution for family houses an individual character in locality "Jasénky" in Hlučín city. It is a quiet location on the outskirts of town, where the predominant function of housing. At present this area is used as arable land, but development is in accordance with land use plan and the occupation of ZPF counts.vBased on all the findings, I proposed two alternative solutions, one of which is drawn in detail, is including tracing and design of technical infrastructure, solution of transport and economic evaluation of the all investment. The result of this work is the newly created zone for family housing, which offers its residents a pleasant environment for family life in the suburbs of the city.en
dc.format32 l. : il. + 12 příl.cs
dc.format.extent17503582 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúzemní studiecs
dc.subjectHlučíncs
dc.subjectzóna 30cs
dc.subjectrodinné domycs
dc.subjecttechnická infrastrukturacs
dc.subjectdopravní řešenícs
dc.subjectekonomický propočetcs
dc.subjectterritorial studyen
dc.subjectHlučínen
dc.subjectzone 30en
dc.subjectfamily housesen
dc.subjecttechnical infrastructureen
dc.subjecttransport solutionen
dc.subjecteconomic evaluationen
dc.titleÚzemní studie lokality „Jasénky“ ve městě Hlučíně pro účel individuálního bydlení městského charakterucs
dc.title.alternativeTerritorial study for housing of urban character in the locality „Jasénky“ in Hlučín municipalityen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200594cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSLA362_FAST_B3607_3647R018_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam