Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHalířová, Marcelacs
dc.contributor.authorŠťastná, Kristýnacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:07:53Z
dc.date.available2012-07-11T08:07:53Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94688
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá technologickým postupem na zateplení obvodového pláště objektu. Je kladen důraz na technologicky správné zhotovené zateplení objektu, což je ovlivněno také výběrem systému zateplení. V současné době, kdy se klade velký důraz na energetickou náročnost budovy, je potřeba volbu zateplovacího systému důkladně zvážit. Závěrem bakalářské práce proběhne posouzení na základě porovnání zateplené a nezateplené obálky budovy.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the technological process of a heat cladding for a building envelope of a small scale. The emphasis of this thesis is placed on proper technology, which is also influenced by selection of a insulation system. At a time when great emphasis is placed on the energy performance of a building, you need to carefully consider a insulation system. Finally, the thesis presents comparing of the non-insulatedand and insulated building envelope.en
dc.format82 l. : il. + 15 příl. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent4756238 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzateplování, MultiTherm Neo, fasádní systémy, energetická obálka budovy, technologický postupcs
dc.subjectinsulation, MultiTherm Neo, facade systems, building envelope energy, technologyen
dc.titleTechnologie zateplení obvodového pláště objektu malého rozsahucs
dc.title.alternativeTechnologies insulation envelope building small-scaleen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201460cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchPříprava a realizace stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSTA772_FAST_B3607_3607R041_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam