Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorAldorf, Josefcs
dc.contributor.authorSkopal, Jindřichcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:07:59Z
dc.date.available2012-07-11T08:07:59Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94696
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractProblematika vyztužování důlních děl je dnes velmi časté téma. V Ostravsko - karvinském revíru se při vyztužování začala vracet a používat svorníková výztuž. Zkušenosti se svorníkovou výztuží ovšem nebyly nijak velké. Samotný přínos svorníků či vysokého kotvení, se dostavil i přes složité podmínky Ostravsko – karvinského revíru. Hlavní části práce je obeznámení se svorníkovou výztuži a samotným vysokým kotvením. Pozornost kladu na vysvětlení principu spolupůsobení vysokého kotvení a obloukové výztuže. V poslední kapitole se nachází zjednodušený návrh a výpočet vysokého kotvení s obloukovou výztuží pro parametry místních černouhelných dolů.cs
dc.description.abstractThe issues connected with the reinforcement of mine guns is a topic very often discussed nowadays. In the Ostrava-Karviná district, the bolted reinforcement started to be used with the reinforcement. However, the experience with bolted reinforcement was not great. The benefits of bolts or high anchoring itself came eventually, even in the complex conditions of the Ostrava-Karviná district. The main part of this thesis is to be acquainted with bolted reinforcement and high anchoring itself. I also focus on the explanation of the principle of the joint influence over high anchoring and arched reinforcement. In the last chapter, there is a simplified draft and calculation of high anchoring with arched reinforcement for the parameters of the local coal mines.en
dc.format49 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2854383 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsvorník, vysoké kotvení, oblouková výztuž, hornictví, porubní chodba, Revyzcs
dc.subjectrock bolts, high anchoring, arch reinforcement, mining, excavated corridor, Revyzen
dc.titleProblematika vysokého kotvení v hornictvícs
dc.title.alternativeHigh Anchoring Problems in the Miningen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200860cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeotechnikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSKO289_FAST_B3607_3647R017_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam