Územní studie lokality Fryšták - Skalka ve městě Fryšták pro účel individuálního bydlení

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94701

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kolarčíková, Eva cs
dc.contributor.author Červenková, Simona cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:01Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:01Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94701
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat návrh využití území pro novou zástavbu rodinnými domy v lokalitě Fryšták – Skalka tak, aby veškeré návrhy byli v souladu s uzemním plánem a limity obce. Práce obsahuje především urbanistické řešení dané lokality tak, aby návrh zapadal do okolní zástavby a měl vhodnou formu a orientaci navrhovaných domů. Byly zpracovány 4 varianty řešení a jedna z nich byla zpracována podrobněji. V této vybrané variantě byl dále zpracován návrh technické a dopravní infrastruktury a jeho napojení na stávající stav. Součástí práce je i orientační propočet finančních nákladů na realizaci tohoto navrženého řešení. cs
dc.description.abstract The aim of this bachelor’s thesis was to prepare a proposal for the use of the land for a new housing construction in the Fryšták – Skalka area which would be in a concord with the town’s land plan and its borderlines. The thesis mainly presents an urban-planning oriented solution for the given area which respects the surrounding buildings and has an appropriate form and orientation of the proposed houses. In the chosen variant, a solution for the technical and transport infrastructure and its connection to the existing conditions was elaborated. The thesis consists of a rough financial cost calculation of the proposed solution as well. en
dc.format 41 l. : il. + 23 příl. cs
dc.format.extent 1344883 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject územní studie cs
dc.subject rodinné domy cs
dc.subject územní plán cs
dc.subject urbanistické řešení cs
dc.subject territorial study en
dc.subject housing en
dc.subject land plan en
dc.subject urban-planning en
dc.title Územní studie lokality Fryšták - Skalka ve městě Fryšták pro účel individuálního bydlení cs
dc.title.alternative Spatial location studies Fryšták - Skalka in Fryšták for the purpose of individual housing en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200581 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 222 - Katedra městského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské stavitelství a inženýrství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis CER660_FAST_B3607_3647R018_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CER660_FAST_B3607_3647R018_2012.pdf 1.282Mb PDF View/Open
CER660_FAST_B3607_3647R018_2012_priloha.pdf 3.902Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics