Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKolarčíková, Evacs
dc.contributor.authorČervenková, Simonacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:08:01Z
dc.date.available2012-07-11T08:08:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94701
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo zpracovat návrh využití území pro novou zástavbu rodinnými domy v lokalitě Fryšták – Skalka tak, aby veškeré návrhy byli v souladu s uzemním plánem a limity obce. Práce obsahuje především urbanistické řešení dané lokality tak, aby návrh zapadal do okolní zástavby a měl vhodnou formu a orientaci navrhovaných domů. Byly zpracovány 4 varianty řešení a jedna z nich byla zpracována podrobněji. V této vybrané variantě byl dále zpracován návrh technické a dopravní infrastruktury a jeho napojení na stávající stav. Součástí práce je i orientační propočet finančních nákladů na realizaci tohoto navrženého řešení.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor’s thesis was to prepare a proposal for the use of the land for a new housing construction in the Fryšták – Skalka area which would be in a concord with the town’s land plan and its borderlines. The thesis mainly presents an urban-planning oriented solution for the given area which respects the surrounding buildings and has an appropriate form and orientation of the proposed houses. In the chosen variant, a solution for the technical and transport infrastructure and its connection to the existing conditions was elaborated. The thesis consists of a rough financial cost calculation of the proposed solution as well.en
dc.format41 l. : il. + 23 příl.cs
dc.format.extent1344883 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúzemní studiecs
dc.subjectrodinné domycs
dc.subjectúzemní pláncs
dc.subjecturbanistické řešenícs
dc.subjectterritorial studyen
dc.subjecthousingen
dc.subjectland planen
dc.subjecturban-planningen
dc.titleÚzemní studie lokality Fryšták - Skalka ve městě Fryšták pro účel individuálního bydlenícs
dc.title.alternativeSpatial location studies Fryšták - Skalka in Fryšták for the purpose of individual housingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200581cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisCER660_FAST_B3607_3647R018_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam