Rekonstrukce domu v Broumově - studentské ubytování

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94706

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hurník, Petr cs
dc.contributor.author Jurníčková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:06Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:06Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94706
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je rekonstrukce domu z roku 1899, původně určeného k bydlení. Celá stavba prošla částečnou rekonstrukcí v 60. letech minulého století. V rámci rekonstrukce dispozičního řešení bude objekt využíván pro účely studentského ubytování pro žáky střední umělecké školy. Součástí rekonstrukce bude výměna oken, zateplení krovu, výměna okapního systému, výměna střešních krytin a zbourání zděné garáže. Celá rekonstrukce objektu je vzhledem k zachování charakteristických rysů domu provedena šetrně. Nově navržené dispoziční řešení vyhovuje předepsaným standardům a normám pro funkci studentského bydlení. cs
dc.description.abstract The theme of Bachelor Thesis is reconstruction of a house built in 1899, originally intended for housing. The whole building was partly renovated in the 60´s of last century. Under reconstruction of layout design object will be used like student accommodation for students Secondary School of Art. Part of the reconstruction will be replacement of windows, roof insulation of, replacement water-shoot system, replacement of roof covering and demolition of brick garage. The whole reconstruction of the building is due to the preservation of characteristic features of a house done carefully. The newly proposed layout design is complies with the prescribed standards of functionality and standards for student housing. en
dc.format 72 l. : il. + 28 příl. cs
dc.format.extent 4087852 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject rekonstrukce cs
dc.subject studentské ubytování cs
dc.subject zděný systém cs
dc.subject Porotherm cs
dc.subject Ytong cs
dc.subject dřevěný trámový strop cs
dc.subject krov cs
dc.subject šikmá střecha cs
dc.subject provětrávaná fasáda cs
dc.subject obklad z přírodního kamene cs
dc.subject architektura cs
dc.subject Broumov cs
dc.subject centrum města cs
dc.subject základové pasy cs
dc.subject reconstruction en
dc.subject student housing en
dc.subject brick system en
dc.subject Porotherm en
dc.subject Ytong en
dc.subject wooden beamed ceiling en
dc.subject truss en
dc.subject sloping roof en
dc.subject ventilated facade en
dc.subject cladding of natural stone en
dc.subject architecture en
dc.subject Broumov en
dc.subject city center en
dc.subject footings en
dc.title Rekonstrukce domu v Broumově - studentské ubytování cs
dc.title.alternative Reconstruction of the House in Broumov - student housing en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201534 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 226 - Katedra architektury cs
dc.thesis.degree-program Architektura a stavitelství cs
dc.thesis.degree-branch Architektura a stavitelství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis JUR612_FAST_B3502_3501R011_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JUR612_FAST_B3502_3501R011_2012.pdf 3.898Mb PDF View/Open
JUR612_FAST_B3502_3501R011_2012_priloha.pdf 6.915Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics