Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHurník, Petrcs
dc.contributor.authorJurníčková, Lenkacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:08:06Z
dc.date.available2012-07-11T08:08:06Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94706
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je rekonstrukce domu z roku 1899, původně určeného k bydlení. Celá stavba prošla částečnou rekonstrukcí v 60. letech minulého století. V rámci rekonstrukce dispozičního řešení bude objekt využíván pro účely studentského ubytování pro žáky střední umělecké školy. Součástí rekonstrukce bude výměna oken, zateplení krovu, výměna okapního systému, výměna střešních krytin a zbourání zděné garáže. Celá rekonstrukce objektu je vzhledem k zachování charakteristických rysů domu provedena šetrně. Nově navržené dispoziční řešení vyhovuje předepsaným standardům a normám pro funkci studentského bydlení.cs
dc.description.abstractThe theme of Bachelor Thesis is reconstruction of a house built in 1899, originally intended for housing. The whole building was partly renovated in the 60´s of last century. Under reconstruction of layout design object will be used like student accommodation for students Secondary School of Art. Part of the reconstruction will be replacement of windows, roof insulation of, replacement water-shoot system, replacement of roof covering and demolition of brick garage. The whole reconstruction of the building is due to the preservation of characteristic features of a house done carefully. The newly proposed layout design is complies with the prescribed standards of functionality and standards for student housing.en
dc.format72 l. : il. + 28 příl.cs
dc.format.extent4087852 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectstudentské ubytovánícs
dc.subjectzděný systémcs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectYtongcs
dc.subjectdřevěný trámový stropcs
dc.subjectkrovcs
dc.subjectšikmá střechacs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectobklad z přírodního kamenecs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectBroumovcs
dc.subjectcentrum městacs
dc.subjectzákladové pasycs
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectstudent housingen
dc.subjectbrick systemen
dc.subjectPorothermen
dc.subjectYtongen
dc.subjectwooden beamed ceilingen
dc.subjecttrussen
dc.subjectsloping roofen
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectcladding of natural stoneen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectBroumoven
dc.subjectcity centeren
dc.subjectfootingsen
dc.titleRekonstrukce domu v Broumově - studentské ubytovánícs
dc.title.alternativeReconstruction of the House in Broumov - student housingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201534cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisJUR612_FAST_B3502_3501R011_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam