Problematika návrhu a posouzení hlubinných základů v kontextu normy EC7

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94719

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lahuta, Hynek cs
dc.contributor.author Kuča, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:23Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:23Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94719
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Cílem práce je rozbor problematiky spojené s navrhováním a posuzováním hlubinných základů v kontextu s Eurokódem 7 a jeho vyhodnocením. Pro tyto účely padla volba na u nás nejrozšířenější typ z řad hlubinných základů, konkrétně na vrtané piloty. Práce se dále zabývá bližšími aspekty, jakými jsou vliv a charakter geologického podloží, postup výpočtu a zatížení na určitých profilech pilotového základu. cs
dc.description.abstract The goal of the thesis is analysis of the problems of design and assessment of deep foundations in the context of standards EC7. For these purposes was choosen on the most extended type of deep foundations, specially bored piles. The thesis also deals with more detailed aspects, which are an influence and character of geological bedrock, calculation procedure and load on the specific profiles pile foundations. en
dc.format 34 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1505308 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject norma cs
dc.subject návrh cs
dc.subject posouzení cs
dc.subject vrtané piloty cs
dc.subject návrhový přístup cs
dc.subject Eurokód 7 cs
dc.subject zeminy cs
dc.subject hlubinný základ cs
dc.subject geologické podloží cs
dc.subject Výpočet cs
dc.subject standard en
dc.subject design en
dc.subject assessment en
dc.subject bored piles en
dc.subject design approach en
dc.subject Eurocode 7 en
dc.subject soils en
dc.subject deep foundation en
dc.subject geological bedrock en
dc.subject calculation en
dc.title Problematika návrhu a posouzení hlubinných základů v kontextu normy EC7 cs
dc.title.alternative Problems of Design and Assessment of Deep Foundations in the Context of Standards EC7 en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200856 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geotechnika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis KUC499_FAST_B3607_3647R017_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KUC499_FAST_B3607_3647R017_2012.pdf 1.435Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics