Zázemí muzea bývalého dolu Petra Bezruče - Slezská Ostrava

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94720

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vojtasík, Aleš cs
dc.contributor.author Doudová, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:24Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:24Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94720
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Náplní bakalářské práce je vypracování příslušné dokumentace pro provedení stavby Zázemí muzea bývalého dolu Petra Bazruče ve Slezské Ostravě, v městské části Hladnov. Objekt byl navržen tak, aby zapadnul do nové urbanistické koncepce. Cílem bylo vytvořit veřejné prostranství kolem stávajících objektů v areálu dolu. Jedná se o tři objekty, a to budova jámy Terezie, budova těžního stroje Terezie a budova pomocného těžního stroje Terezie. Objekty byly prohlášeny za kulturní památky. Navrhovaný objekt dotváří uspřádání těchto objektů a vytváří tak prostor menšího náměstí kolem nich. Kulturní památky kolem navrhovaného objektu jsou řešeny jako muzejní prostory pro předměty z pozůstalých dolů a jejich historie. V budově jámy Terezie a budově těžního stroje bude umístěna expozice, v budově pomocného těžního stroje pak depozitář. Navrhovaná budova vytváří zázemí a administrativní část tohoto muzea. Podkladem pro návrh byla osobní prohlídka místa, mapové podklady a další průzkumy a rozbory území okolo areálu dolu. Tato výsledná bakalářská práce je souhrnem všech zajištěných okolností, platných předpisů, vyhlášek a norem. cs
dc.description.abstract The scope of thesis is to develop appropriate documentation for construction of background of the Musem fo the Former Mine of Petr Bezruč in Silesian Ostrava, Hladnov district. The building was designed to fit in new urban concepts. The main aim was to create public spaces around the existing buildings in the area of mine. There are three national monuments and buildings – The house of pit Tereza, Tereza winding machine building and the building of the auxiliary winding machine Tereza.The proposed building is completed arrangement of these objects, creating a smallersquare area around them. National monuments around the proposed building isdesigned as a museum space for articles from survivors and their history down. The building pit Theresa and winding machine building will be an exhibition in the building ofthe auxiliary winding machine depository. The proposed building creates thebackground and the administrative part of the museum. The basis for the design of a personal tour of places, maps and more research and analysis around the mine site. This final thesis is a summary of all the circumstances, secured, applicable regulations, guidelines and standards. en
dc.format 60, [46] l. : il. + 21 příl. cs
dc.format.extent 9013475 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject areál dolu Petr Bezruč cs
dc.subject poddolované území cs
dc.subject urbanismus cs
dc.subject centrum, jádrová oblast cs
dc.subject stavební uzávěra cs
dc.subject kulturní památky cs
dc.subject náměstí cs
dc.subject těžní věž cs
dc.subject muzeum bývalého dolu cs
dc.subject zázemí muzea cs
dc.subject administrativa cs
dc.subject recepce cs
dc.subject restaurátorská dílna cs
dc.subject kavárna cs
dc.subject přednáškový sál cs
dc.subject lícová cihla cs
dc.subject ground of mine Petr Bezruč en
dc.subject undermined areas en
dc.subject urban planning en
dc.subject centre en
dc.subject building bans en
dc.subject monuments en
dc.subject square en
dc.subject mining tower en
dc.subject museum of the former mine en
dc.subject background of the museum en
dc.subject administration en
dc.subject reception en
dc.subject restoration workshop en
dc.subject coffee room en
dc.subject lecture hall en
dc.subject facing bricks en
dc.title Zázemí muzea bývalého dolu Petra Bezruče - Slezská Ostrava cs
dc.title.alternative Background of the Museum of the Former Mine Petr Bezruč - Slezská Ostrava en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201520 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 226 - Katedra architektury cs
dc.thesis.degree-program Architektura a stavitelství cs
dc.thesis.degree-branch Architektura a stavitelství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis DOU064_FAST_B3502_3501R011_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DOU064_FAST_B3502_3501R011_2012.pdf 8.595Mb PDF View/Open
DOU064_FAST_B3502_3501R011_2012_priloha.pdf 19.66Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics