Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVojtasík, Alešcs
dc.contributor.authorDoudová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:08:24Z
dc.date.available2012-07-11T08:08:24Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94720
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractNáplní bakalářské práce je vypracování příslušné dokumentace pro provedení stavby Zázemí muzea bývalého dolu Petra Bazruče ve Slezské Ostravě, v městské části Hladnov. Objekt byl navržen tak, aby zapadnul do nové urbanistické koncepce. Cílem bylo vytvořit veřejné prostranství kolem stávajících objektů v areálu dolu. Jedná se o tři objekty, a to budova jámy Terezie, budova těžního stroje Terezie a budova pomocného těžního stroje Terezie. Objekty byly prohlášeny za kulturní památky. Navrhovaný objekt dotváří uspřádání těchto objektů a vytváří tak prostor menšího náměstí kolem nich. Kulturní památky kolem navrhovaného objektu jsou řešeny jako muzejní prostory pro předměty z pozůstalých dolů a jejich historie. V budově jámy Terezie a budově těžního stroje bude umístěna expozice, v budově pomocného těžního stroje pak depozitář. Navrhovaná budova vytváří zázemí a administrativní část tohoto muzea. Podkladem pro návrh byla osobní prohlídka místa, mapové podklady a další průzkumy a rozbory území okolo areálu dolu. Tato výsledná bakalářská práce je souhrnem všech zajištěných okolností, platných předpisů, vyhlášek a norem.cs
dc.description.abstractThe scope of thesis is to develop appropriate documentation for construction of background of the Musem fo the Former Mine of Petr Bezruč in Silesian Ostrava, Hladnov district. The building was designed to fit in new urban concepts. The main aim was to create public spaces around the existing buildings in the area of mine. There are three national monuments and buildings – The house of pit Tereza, Tereza winding machine building and the building of the auxiliary winding machine Tereza.The proposed building is completed arrangement of these objects, creating a smallersquare area around them. National monuments around the proposed building isdesigned as a museum space for articles from survivors and their history down. The building pit Theresa and winding machine building will be an exhibition in the building ofthe auxiliary winding machine depository. The proposed building creates thebackground and the administrative part of the museum. The basis for the design of a personal tour of places, maps and more research and analysis around the mine site. This final thesis is a summary of all the circumstances, secured, applicable regulations, guidelines and standards.en
dc.format60, [46] l. : il. + 21 příl.cs
dc.format.extent9013475 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectareál dolu Petr Bezručcs
dc.subjectpoddolované územícs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectcentrum, jádrová oblastcs
dc.subjectstavební uzávěracs
dc.subjectkulturní památkycs
dc.subjectnáměstícs
dc.subjecttěžní věžcs
dc.subjectmuzeum bývalého dolucs
dc.subjectzázemí muzeacs
dc.subjectadministrativacs
dc.subjectrecepcecs
dc.subjectrestaurátorská dílnacs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectpřednáškový sálcs
dc.subjectlícová cihlacs
dc.subjectground of mine Petr Bezručen
dc.subjectundermined areasen
dc.subjecturban planningen
dc.subjectcentreen
dc.subjectbuilding bansen
dc.subjectmonumentsen
dc.subjectsquareen
dc.subjectmining toweren
dc.subjectmuseum of the former mineen
dc.subjectbackground of the museumen
dc.subjectadministrationen
dc.subjectreceptionen
dc.subjectrestoration workshopen
dc.subjectcoffee roomen
dc.subjectlecture hallen
dc.subjectfacing bricksen
dc.titleZázemí muzea bývalého dolu Petra Bezruče - Slezská Ostravacs
dc.title.alternativeBackground of the Museum of the Former Mine Petr Bezruč - Slezská Ostravaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201520cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisDOU064_FAST_B3502_3501R011_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam