Územní studie rozvojové zóny v obci Kaňovice pro účel individuálního bydlení

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94731

Show simple item record


dc.contributor.advisor Česelský, Jan cs
dc.contributor.author Bořuta, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:32Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:32Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94731
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Územní studie rozvojové zóny v obci Kaňovice pro účel individuálního bydlení. Bakalářská práce obsahuje 39 stran a 3 přílohy. Záměrem vypracování této bakalářské práce je navržení řešení využití území lokality ,,Losky“ v obci Kaňovice. Cílem je variantní urbanistický návrh zadaného území. Studie je doplněná o návrh řešení dopravní a technické infrastruktury. Součástí řešení je i návrh veřejné zeleně. Před vypracováním bakalářské práce byl zjištěn současný stav a limity řešené lokality. Práce obsahuje celkem tři variantní řešení. Součástí práce je také výpočet předpokládaných finančních nákladů. Cílem této studie je vytvoření nových míst pro bydlení rodin, které se rozhodnou pro život v poklidném venkově v podhůří Bílých Karpat. cs
dc.description.abstract The territorial study of the development zone in Kaňovice village for the purpose of individual housing. The thesis contains 39 pages and 3 attachments. The purpose of this thesis is to offer the resolution of utilisation of the territorial locality Losky in Kaňovice village. The aim is the alternative project of given area. There is an added plan of transport and technical infrastructure. Design of public green vegetation is one part of this project. Current status and limits of designed area were found out before creating this thesis. The thesis includes free possible solutions. The work includes the calculation of predicted financial costs. The purpose of this thesis is to create new houses for families, who decide to live in a peaceful countryside in the foothills of the White Carpathians. en
dc.format 37, [7] l. : il. + 20 příl. cs
dc.format.extent 4062904 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject městské inženýrství cs
dc.subject územní studie cs
dc.subject městské inženýrství en
dc.subject územní studie en
dc.title Územní studie rozvojové zóny v obci Kaňovice pro účel individuálního bydlení cs
dc.title.alternative Territorial study of the development zone in the village Kaňovice for the purpose of individual housing en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200578 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 222 - Katedra městského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské stavitelství a inženýrství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis BOR245_FAST_B3607_3647R018_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BOR245_FAST_B3607_3647R018_2012.pdf 3.874Mb PDF View/Open
BOR245_FAST_B3607_3647R018_2012_priloha.7z 5.766Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics