Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČeselský, Jancs
dc.contributor.authorBořuta, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:08:32Z
dc.date.available2012-07-11T08:08:32Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94731
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractÚzemní studie rozvojové zóny v obci Kaňovice pro účel individuálního bydlení. Bakalářská práce obsahuje 39 stran a 3 přílohy. Záměrem vypracování této bakalářské práce je navržení řešení využití území lokality ,,Losky“ v obci Kaňovice. Cílem je variantní urbanistický návrh zadaného území. Studie je doplněná o návrh řešení dopravní a technické infrastruktury. Součástí řešení je i návrh veřejné zeleně. Před vypracováním bakalářské práce byl zjištěn současný stav a limity řešené lokality. Práce obsahuje celkem tři variantní řešení. Součástí práce je také výpočet předpokládaných finančních nákladů. Cílem této studie je vytvoření nových míst pro bydlení rodin, které se rozhodnou pro život v poklidném venkově v podhůří Bílých Karpat.cs
dc.description.abstractThe territorial study of the development zone in Kaňovice village for the purpose of individual housing. The thesis contains 39 pages and 3 attachments. The purpose of this thesis is to offer the resolution of utilisation of the territorial locality Losky in Kaňovice village. The aim is the alternative project of given area. There is an added plan of transport and technical infrastructure. Design of public green vegetation is one part of this project. Current status and limits of designed area were found out before creating this thesis. The thesis includes free possible solutions. The work includes the calculation of predicted financial costs. The purpose of this thesis is to create new houses for families, who decide to live in a peaceful countryside in the foothills of the White Carpathians.en
dc.format37, [7] l. : il. + 20 příl.cs
dc.format.extent4062904 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectměstské inženýrstvícs
dc.subjectúzemní studiecs
dc.subjectměstské inženýrstvíen
dc.subjectúzemní studieen
dc.titleÚzemní studie rozvojové zóny v obci Kaňovice pro účel individuálního bydlenícs
dc.title.alternativeTerritorial study of the development zone in the village Kaňovice for the purpose of individual housingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200578cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisBOR245_FAST_B3607_3647R018_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam