Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHudeček, Leopoldcs
dc.contributor.authorNádeníček, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:09:01Z
dc.date.available2012-07-11T08:09:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94767
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se v rozsahu technické studie zabývá řešením dočasné přestavby přestupního uzlu v oblasti Ostrava - Dubina. Práce obsahuje rešeršní část, kde je popsána lokalita stavby, její dopravní vazby, současný stav a stav výhledový (konečný) v kontextu plánované okolní infrastruktury. V dalších částech je pak vypracováno a zhodnoceno několik variant řešení uzlu v souladu se všemi zadanými požadavky a podmínkami. Vybraná nejvhodnější varianta bude rozpracována na úrovni studie, budou diskutovány její přednosti a nedostatky vzhledem k plánovanému využití a budou uvedena doporučení pro následující úrovně projektové dokumentace a realizaci.cs
dc.description.abstractBachelor thesis solves in the range technical studies the temporary reconstruction of Transfer node in Ostrava - Dubina. The work includes a search part where is described the location of build, transport links, the current and final status in the context of the planned infrastructure. In the next sections is developed and evaluated several variants of the solution of node in accordance with all requirements and specified. The best selected option will be developed at the level of technical study, will be discuss the advantages and disadvantages according to the planned use and will contain recommendations for the next level of project documentation and realization.en
dc.format52, [3] l. : il. + 14 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent6156085 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOstrava, Dubina, přestupní uzel, terminálcs
dc.subjectOstrava, Dubina, transit hub, terminalen
dc.titleNávrh dopravního terminálu Ostrava-Dubinacs
dc.title.alternativeDraft of Transport Terminal in Ostrava-Dubinaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201421cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department227 - Katedra dopravního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní stavbycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisNAD033_FAST_B3607_3647R020_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam