Návrh dopravního terminálu Ostrava-Dubina

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94767

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hudeček, Leopold cs
dc.contributor.author Nádeníček, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:09:01Z
dc.date.available 2012-07-11T08:09:01Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94767
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se v rozsahu technické studie zabývá řešením dočasné přestavby přestupního uzlu v oblasti Ostrava - Dubina. Práce obsahuje rešeršní část, kde je popsána lokalita stavby, její dopravní vazby, současný stav a stav výhledový (konečný) v kontextu plánované okolní infrastruktury. V dalších částech je pak vypracováno a zhodnoceno několik variant řešení uzlu v souladu se všemi zadanými požadavky a podmínkami. Vybraná nejvhodnější varianta bude rozpracována na úrovni studie, budou diskutovány její přednosti a nedostatky vzhledem k plánovanému využití a budou uvedena doporučení pro následující úrovně projektové dokumentace a realizaci. cs
dc.description.abstract Bachelor thesis solves in the range technical studies the temporary reconstruction of Transfer node in Ostrava - Dubina. The work includes a search part where is described the location of build, transport links, the current and final status in the context of the planned infrastructure. In the next sections is developed and evaluated several variants of the solution of node in accordance with all requirements and specified. The best selected option will be developed at the level of technical study, will be discuss the advantages and disadvantages according to the planned use and will contain recommendations for the next level of project documentation and realization. en
dc.format 52, [3] l. : il. + 14 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 6156085 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Ostrava, Dubina, přestupní uzel, terminál cs
dc.subject Ostrava, Dubina, transit hub, terminal en
dc.title Návrh dopravního terminálu Ostrava-Dubina cs
dc.title.alternative Draft of Transport Terminal in Ostrava-Dubina en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201421 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 227 - Katedra dopravního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Dopravní stavby cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis NAD033_FAST_B3607_3647R020_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NAD033_FAST_B3607_3647R020_2012.pdf 5.870Mb PDF View/Open
NAD033_FAST_B3607_3647R020_2012_priloha.zip 4.067Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics