Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorStoch, Milancs
dc.contributor.authorBařina, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:08:44Z
dc.date.available2012-07-11T12:08:44Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94787
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce na téma Identifikace úvěrového rizika a jeho řízení se zabývá popisem a přiblížením problematiky rizika. Postupuje od obecného rizika k úvěrovému. Vysvětluje pojmy a důležité činnosti spojené s tématem. Ve třetí části práce popisuje management pohledávek, který je velice úzce spjat s úvěrovým procesem.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is about the indetification of credit risk and its management. It is focused on description and approaching of issue of risk. It proceeds from general risk to credit risk. It explains terms and important activities which relates to the topic. In the third part it describes management of receivables, which is closely connected to the credit process.en
dc.format33 l. : il.cs
dc.format.extent2964354 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectúvěrové rizikocs
dc.subjectmanagement pohledávekcs
dc.subjectanalýza rizikacs
dc.subjectzajišťovací instrumentycs
dc.subjectrisken
dc.subjectcredit risken
dc.subjectmanagement of receivablesen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjecthedging instrumentsen
dc.titleIdentifikace úvěrového rizika a jeho řízenícs
dc.title.alternativeIdentification of Credit Risk and its Managementen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201283cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJanovská, Kamilacs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBAR886_FMMI_B3922_6208R123_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam