Identifikace úvěrového rizika a jeho řízení

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94787

Show simple item record


dc.contributor.advisor Stoch, Milan cs
dc.contributor.author Bařina, Vojtěch cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T12:08:44Z
dc.date.available 2012-07-11T12:08:44Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94787
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Identifikace úvěrového rizika a jeho řízení se zabývá popisem a přiblížením problematiky rizika. Postupuje od obecného rizika k úvěrovému. Vysvětluje pojmy a důležité činnosti spojené s tématem. Ve třetí části práce popisuje management pohledávek, který je velice úzce spjat s úvěrovým procesem. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis is about the indetification of credit risk and its management. It is focused on description and approaching of issue of risk. It proceeds from general risk to credit risk. It explains terms and important activities which relates to the topic. In the third part it describes management of receivables, which is closely connected to the credit process. en
dc.format 33 l. : il. cs
dc.format.extent 2964354 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject riziko cs
dc.subject úvěrové riziko cs
dc.subject management pohledávek cs
dc.subject analýza rizika cs
dc.subject zajišťovací instrumenty cs
dc.subject risk en
dc.subject credit risk en
dc.subject management of receivables en
dc.subject risk analysis en
dc.subject hedging instruments en
dc.title Identifikace úvěrového rizika a jeho řízení cs
dc.title.alternative Identification of Credit Risk and its Management en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201283 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Janovská, Kamila cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a management v průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis BAR886_FMMI_B3922_6208R123_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BAR886_FMMI_B3922_6208R123_2012.pdf 2.827Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics