Show simple item record

dc.contributor.advisorDavid, Jiřícs
dc.contributor.authorHoffová, Gabrielacs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:08:49Z
dc.date.available2012-07-11T12:08:49Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94798
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractSnižování energetické náročnosti technických celků nespočívá pouze v omezování tepelných ztrát obvodovými konstrukcemi, ale také ve snižování tepelných ztrát při provozu těchto zařízení. Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou celků. V první části jsou popsány nejčastěji používané izolační keramické a vláknité materiály, jejich výroba, použití a obecná charakteristika. Druhá část je vyhrazena matematickému stanovení výpočtu vrstvy izolačního materiálu pro daný teplotní interval a možná kombinace těchto materiálů pro dosažení požadované teploty.cs
dc.description.abstractReducing energy consumption not only technical units, reducing heat loss in peripheral structures , but also in reducing heat loss during the operation of these facilities. This thesis is divided into two parts. The first section describes the most commonly used insulating ceramic and fibrous materials , their manufacture , use, and general characteristics. The second part is reserved for determining the mathematical calculation of the layer of insulating material for a given temperature range and possibly a combination of these materials to achieve the desired temperature.en
dc.format.extent1577772 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectIzolační materiál, přestup tepla, genetický algoritmus, matematický model, součinitel teplotní vodivosti, keramika, vláknité materiály.cs
dc.subjectInsulating material, heat transfer, genetic algorithm, a mathematical model, the coefficient of thermal conductivity, ceramics, fibrous or filamentary materials.en
dc.titleIdentifikace izolačních vlastností materiálůcs
dc.title.alternativeIdentification of insulating properties of materialsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgiics
dc.contributor.consultantFrischer, Robertcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisLEI003_FMMI_B3922_3902R040_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record