Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorStoch, Milancs
dc.contributor.authorSýkorová, Luciecs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:08:59Z
dc.date.available2012-07-11T12:08:59Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94821
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTéma bakalářské práce se nazývá „Analýza konkurenčního prostředí průmyslových podniků“. Cílem bakalářské práce je nastínit pomocí PEST analýzy vývoj konkurenčního prostředí v oblasti průmyslu. V první části se bakalářská práce zabývá pojmem trh, potenciál trhu, konkurence a konkurenční výhoda. Druhá část popisuje metody analýzy konkurenčního prostředí. Závěrečná kapitola je zaměřena na aplikaci PEST analýzy na konkrétním průmyslovém podniku.cs
dc.description.abstractTopic of this thesis is called „Analysis of competitive environment in industrial bussines“. The aim of this work is to outline the development of the competitive surroundings in the sphere of industry by using PEST analysis. In the first part, the thesis deals with the terms market, market potential, competition and competitive advantage. The second section describes the methods of analysing the competitive environment. The final chapter focuses on the application of the PEST analysis demonstrated on a particular industrial company.en
dc.format35 l. : il.cs
dc.format.extent2849347 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTrhcs
dc.subjectpotenciál trhucs
dc.subjecttržní podílcs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectanalýza konkurenčního prostředícs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectanalýza 4Ccs
dc.subjectPorterova analýzacs
dc.subjectthe marketen
dc.subjectmarket potentialen
dc.subjectmarket shareen
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectanalysis of competitive environmenten
dc.subjectPEST analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subject4C analysisen
dc.subjectPorter’s analysisen
dc.titleAnalýza konkurenčního prostředí průmyslových podnikůcs
dc.title.alternativeAnalysis of Competitive Environment in Industrial Companiesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201327cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJanovská, Kamilacs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMIK0002_FMMI_B3922_6208R123_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam