Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorCarbolová, Luciecs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:13:01Z
dc.date.available2012-07-11T12:13:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94828
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je aplikace štíhlé výroby v oblasti řízení zásob v uvedené společnosti. Cílem práce je snížení obrátkovosti zásob u těech stěžejních dodavatelů, s cílem snížení nákladů a zvýšení konkurence schopnost mezinárodní společnosti CTS Czech Republic s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je seznámení s obecnými nástroji štíhlé výroby, která je založena na odborné literatuře. Je popsána jejich implementace a principy, které vedou nejen ke zlepšení procesů ale také ke snížení zásob. Praktická část je zaměřena na popis a aktuální stav zásob v organizaci CTS Czech Republic s. r. o., ve které jsem provedla analýzu aktuálního stavu zásob za pomoci nástrojů štíhlé výroby. Dále jsem navrhla řešení, které vedou ke snížení zásob a snížení nákladů, které byly spjaty se skladováním a množstvím výrobků a materiálů ve skladech. Závěrečná část zahrnuje vyhodnocení a návrhy na zlepšení, které pomohou snížit náklady a obrátkovost zásob.cs
dc.description.abstractTheme of this bachelor thesis deals with Application of the Lean Manufacturing principles in the area of inventory control in the company CTS Czech Republic s. r. o. The objective is to decrease inventory turns of 3 main suppliers which will result in cost effectivenesst and it will also increase the company´s competitiveness. The thesis is divided into theoretical part and a practical part. The theoretical part introduces to Lean Manufacturing principles, their implementation which help not only to improve company´s processes but also decrease the inventory turns. The practical part focuses on the current state of inventory turns in the CTS Czech Republic s.r.o. The analysis is realized by Lean Manufacturing tools. I have proposed resolutions which lead to decreasing of inventory turns and cost in stock. The final part includes data evaluation and improvement suggestions of decreasing cost and inventory turns.en
dc.format46 l. : il.cs
dc.format.extent965921 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnástroje štíhlé výrobycs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectlean manufacturing principlesen
dc.subjectinventory controlen
dc.subjectcost in stocken
dc.titleAplikace štíhlé výroby v oblasti řízení zásobcs
dc.title.alternativeAplication of the Lean Manufacturing Principle in Inventory Managementen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201291cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠirocký, Ivancs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisCAR0005_FMMI_B3922_6208R123_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam