Aplikace štíhlé výroby v oblasti řízení zásob

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94828

Show simple item record


dc.contributor.advisor Besta, Petr cs
dc.contributor.author Carbolová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T12:13:01Z
dc.date.available 2012-07-11T12:13:01Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94828
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je aplikace štíhlé výroby v oblasti řízení zásob v uvedené společnosti. Cílem práce je snížení obrátkovosti zásob u těech stěžejních dodavatelů, s cílem snížení nákladů a zvýšení konkurence schopnost mezinárodní společnosti CTS Czech Republic s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je seznámení s obecnými nástroji štíhlé výroby, která je založena na odborné literatuře. Je popsána jejich implementace a principy, které vedou nejen ke zlepšení procesů ale také ke snížení zásob. Praktická část je zaměřena na popis a aktuální stav zásob v organizaci CTS Czech Republic s. r. o., ve které jsem provedla analýzu aktuálního stavu zásob za pomoci nástrojů štíhlé výroby. Dále jsem navrhla řešení, které vedou ke snížení zásob a snížení nákladů, které byly spjaty se skladováním a množstvím výrobků a materiálů ve skladech. Závěrečná část zahrnuje vyhodnocení a návrhy na zlepšení, které pomohou snížit náklady a obrátkovost zásob. cs
dc.description.abstract Theme of this bachelor thesis deals with Application of the Lean Manufacturing principles in the area of inventory control in the company CTS Czech Republic s. r. o. The objective is to decrease inventory turns of 3 main suppliers which will result in cost effectivenesst and it will also increase the company´s competitiveness. The thesis is divided into theoretical part and a practical part. The theoretical part introduces to Lean Manufacturing principles, their implementation which help not only to improve company´s processes but also decrease the inventory turns. The practical part focuses on the current state of inventory turns in the CTS Czech Republic s.r.o. The analysis is realized by Lean Manufacturing tools. I have proposed resolutions which lead to decreasing of inventory turns and cost in stock. The final part includes data evaluation and improvement suggestions of decreasing cost and inventory turns. en
dc.format 46 l. : il. cs
dc.format.extent 965921 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject nástroje štíhlé výroby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject náklady cs
dc.subject lean manufacturing principles en
dc.subject inventory control en
dc.subject cost in stock en
dc.title Aplikace štíhlé výroby v oblasti řízení zásob cs
dc.title.alternative Aplication of the Lean Manufacturing Principle in Inventory Management en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201291 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Širocký, Ivan cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a management v průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis CAR0005_FMMI_B3922_6208R123_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CAR0005_FMMI_B3922_6208R123_2012.pdf 943.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics