Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDavid, Jiřícs
dc.contributor.authorHavlíček, Jakubcs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:13:10Z
dc.date.available2012-07-11T12:13:10Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94843
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPráce je zaměřena na problematiku vyšetřování vícerozměrných dat metodami shlukové analýzy. Pozornost bude věnována historii a vysvětlení základním pojmů shlukováni a jednotlivých metod. Cílem práce je provést klasifikaci metod shlukování, vysvětlit jejich principy a provést algoritmizaci těchto metod. Práce je doplněna příklady demonstrující řešení pomocí vybraných metod.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the investigation of ultidimensional data clustering methods. Attention will be devoted to the history and explanation of basic concepts and different clustering methods. The aim is to classify clustering methods, explain the principles algorithms to these methods. The work is supplemented by examples to demonstrate solutions using selected methods.en
dc.format.extent2559833 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectShluková analýza, metody shlukování, algoritmuscs
dc.subjectCluster analysis, clustering methods, algorithmen
dc.titleAlgoritmizace metod shlukovánícs
dc.title.alternativeAlgorithmization of methods of clusteringen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgiics
dc.contributor.consultantNováková, Helenacs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisHAV294_FMMI_B3922_3902R040_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam