Algoritmizace metod shlukování

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94843

Show simple item record


dc.contributor.advisor David, Jiří cs
dc.contributor.author Havlíček, Jakub cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T12:13:10Z
dc.date.available 2012-07-11T12:13:10Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94843
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku vyšetřování vícerozměrných dat metodami shlukové analýzy. Pozornost bude věnována historii a vysvětlení základním pojmů shlukováni a jednotlivých metod. Cílem práce je provést klasifikaci metod shlukování, vysvětlit jejich principy a provést algoritmizaci těchto metod. Práce je doplněna příklady demonstrující řešení pomocí vybraných metod. cs
dc.description.abstract The thesis is focused on the investigation of ultidimensional data clustering methods. Attention will be devoted to the history and explanation of basic concepts and different clustering methods. The aim is to classify clustering methods, explain the principles algorithms to these methods. The work is supplemented by examples to demonstrate solutions using selected methods. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2559833 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Shluková analýza, metody shlukování, algoritmus cs
dc.subject Cluster analysis, clustering methods, algorithm en
dc.title Algoritmizace metod shlukování cs
dc.title.alternative Algorithmization of methods of clustering en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii cs
dc.contributor.consultant Nováková, Helena cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Automatizace a počítačová technika v průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis HAV294_FMMI_B3922_3902R040_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HAV294_FMMI_B3922_3902R040_2012.pdf 2.441Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics