Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKlárová, Miroslavacs
dc.contributor.authorSoukal, Karelcs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:13:30Z
dc.date.available2012-07-11T12:13:30Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94891
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato práce se věnuje problematice žárovzdorných materiálů aplikovaných v licích pánvích v souvislosti se současnými moderními způsoby výroby oceli. V úvodní části jsou popsány základní postupy výroby oceli (kyslíkový konvertor, elektrická oblouková pec) a základní pochody mimopecního zpracování (sekundární metalurgie) realizované v licích pánvích. Dále se práce zabývá žárovzdornými materiály (bazické, hlinitokřemičité) pro vyzdívky licích pánví se základní specifikací jejich vlastností, chemické struktury a způsobu výroby. V závěru je uveden popis konstrukce vyzdívek licích pánví pro účely sekundární metalurgie a způsoby vedoucí k zvýšení životnosti vyzdívek licích pánví.cs
dc.description.abstractThe work deals with the problem of refractory materials applied in ladles for current modern methods of steel production. In the introductory section it describes the basic processes of steel production (BOF, electric arc furnace) and basic out-of-furnace steel processes (secondary metallurgy) realized in ladles. The work also deals with the refractory materials (basic, aluminosilicate) used for ladles’ lining with a basic specification of their properties, chemical structure and manufacturing methods. Finally, the work describes construction of ladles‘ lining being used in the out-of-furnace steel processes and the means to increase utilization of the ladles’ lining.en
dc.format.extent2699572 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOcelcs
dc.subjectmimopecní zpracovánícs
dc.subjectsekundární metalurgiecs
dc.subjectlicí pánevcs
dc.subjectžárovzdorné materiálycs
dc.subjectvyzdívkacs
dc.subjectSteelen
dc.subjectout-of-furnace steel processesen
dc.subjectsecondary metallurgyen
dc.subjectcasting ladleen
dc.subjectrefractory materialsen
dc.subjectliningen
dc.titleAplikace keramických materiálů v ocelářských pánvíchcs
dc.title.alternativeApplication of ceramic materials in steel ladlesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeJančar, Daliborcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department635 - Katedra tepelné technikycs
dc.contributor.consultantVlček, Jozefcs
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTepelná technika a životní prostředícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSOU171_FMMI_B2109_3904R020_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam