Plánování experimentu a posouzení vlivu technologických parametrů na vznik trhlin při tažení drátu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94914

Show simple item record


dc.contributor.advisor Špička, Ivo cs
dc.contributor.author Kučera, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T12:13:43Z
dc.date.available 2012-07-11T12:13:43Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94914
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je aplikací metody plánování experimentů využívající úplné faktorové plány. V rámci řešení je navržen úplný faktorový experiment se třemi faktory, z čehož dva jsou tříúrovňové a jeden dvouúrovňový. Pro splnění plánu experimentu je nutno provést celkem 18 pokusů tažení drátu z průměru 5,5 mm na 4,4 mm (6 tažením třemi tahy, 6 tažením dvěma tahy a 6 tažením jedním tahem, celkem tedy 36 2D výpočtů pomocí metody konečných prvků). Výpočet je proveden v programu FormFEM a konečné řešení je zpracováno v programu MS Exel. cs
dc.description.abstract Bachelor thesis concerns application plan methods experiments, using complete factorial plans. Solution is suggesting full factorial experiment with three factors. Two of the factors are three-level and one of them are two-level. For experiment fulfillment it must be done 18 wire drawing tests with 5,5 mm and 4,4 mm wires (6 dragging by 3 strokes, 6 dragging by 2 strokes, 6 dragging by 1 stroke. In total there are 36 2D calculations with usage of finite element method). Calculation is carried out in FormFEM program and final solution is processed in MS Excel en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3969320 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject tažení drátu cs
dc.subject plánování experimentů cs
dc.subject metoda konečných prvků cs
dc.subject deformace cs
dc.subject síla cs
dc.subject wire drawing en
dc.subject design of experiments en
dc.subject finite element method en
dc.subject strain en
dc.subject power en
dc.title Plánování experimentu a posouzení vlivu technologických parametrů na vznik trhlin při tažení drátu cs
dc.title.alternative Experiment Planning and Evaluation of Technological Parameters Influence to Crack Creation at Wire Drawing en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Halfarová, Petra cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii cs
dc.contributor.consultant Fabík, Richard cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Automatizace a počítačová technika v průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis KUC552_FMMI_B3922_3902R040_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KUC552_FMMI_B3922_3902R040_2012.pdf 3.785Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics