Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠpička, Ivocs
dc.contributor.authorKučera, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:13:43Z
dc.date.available2012-07-11T12:13:43Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94914
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je aplikací metody plánování experimentů využívající úplné faktorové plány. V rámci řešení je navržen úplný faktorový experiment se třemi faktory, z čehož dva jsou tříúrovňové a jeden dvouúrovňový. Pro splnění plánu experimentu je nutno provést celkem 18 pokusů tažení drátu z průměru 5,5 mm na 4,4 mm (6 tažením třemi tahy, 6 tažením dvěma tahy a 6 tažením jedním tahem, celkem tedy 36 2D výpočtů pomocí metody konečných prvků). Výpočet je proveden v programu FormFEM a konečné řešení je zpracováno v programu MS Exel.cs
dc.description.abstractBachelor thesis concerns application plan methods experiments, using complete factorial plans. Solution is suggesting full factorial experiment with three factors. Two of the factors are three-level and one of them are two-level. For experiment fulfillment it must be done 18 wire drawing tests with 5,5 mm and 4,4 mm wires (6 dragging by 3 strokes, 6 dragging by 2 strokes, 6 dragging by 1 stroke. In total there are 36 2D calculations with usage of finite element method). Calculation is carried out in FormFEM program and final solution is processed in MS Excelen
dc.format.extent3969320 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttažení drátucs
dc.subjectplánování experimentůcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectsílacs
dc.subjectwire drawingen
dc.subjectdesign of experimentsen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectstrainen
dc.subjectpoweren
dc.titlePlánování experimentu a posouzení vlivu technologických parametrů na vznik trhlin při tažení drátucs
dc.title.alternativeExperiment Planning and Evaluation of Technological Parameters Influence to Crack Creation at Wire Drawingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHalfarová, Petracs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgiics
dc.contributor.consultantFabík, Richardcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKUC552_FMMI_B3922_3902R040_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam