Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJonšta, Petrcs
dc.contributor.authorPlaček, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:13:44Z
dc.date.available2012-07-11T12:13:44Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94918
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractKulové kohouty jsou nepostradatelným prvkem průmyslových zařízení. Požadavky na přepravu ropy a plynu, růst průmyslové výroby, stavba nových jaderných elektráren, dávají předpoklady pro rozvoj tohoto odvětví průmyslu. Spolehlivost a správná funkce jednotlivých dílů a tím i celé armatury po dobu životnosti je ve značné míře dána výběrem vhodného materiálu. Bakalářská práce popisuje specifikaci materiálů, jejich zkoušení a pokovování některých částí, spolu s jejími vlastnosti.cs
dc.description.abstractBall valves are indispensable element of industrial equipment. Requirements for oil and gas transportation, increase of industrial production, construction of new nuclear power plants, it makes assumption for development of this industry. Reliability and correct function of each parts and the whole armature for entire lifetime largely depends on appropriate material selection. Thesis describes material specification, their testing, metal plating of some parts, and thier properties.en
dc.format.extent5452963 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKulový kohoutcs
dc.subjectvolba materiálucs
dc.subjectkoulecs
dc.subjectsedlocs
dc.subjectniklcs
dc.subjectBall valvesen
dc.subjectselected materialsen
dc.subjectball, seaten
dc.subjectnickelen
dc.titleTechnologie výroby a materiálové charakteristiky kulových kohoutůcs
dc.title.alternativeManufacturing Technology and Material Characteristics of Ball Valvesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMarušák, Pavelcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnické materiálycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPLA0033_FMMI_B3923_3911R030_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam