Vliv termomechanického válcování na užitné vlastnosti mikrolegované tyčové oceli v TŽ, a.s.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94919

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kliber, Jiří cs
dc.contributor.author Štíhel, Patrik cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T12:13:44Z
dc.date.available 2012-07-11T12:13:44Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94919
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Abstrakt Úkolem této práce je ověřit možnost zlepšení hodnot vrubové houževnatosti ve stavu zušlechtěném +QT při -40 °C v závislosti na doválcovací teplotě pomocí řízeného ochlazování. V teoretické části jsou popsány teplotní oblasti řízeného tváření, uzdravovací procesy ve struktuře, vliv některých mikrolegujících prvků na vrubovou houževnatost a popis zkoušky rázem v ohybu Charpyho metodou. Praktická a experimentální část nás seznamuje se základními informacemi o počítačovém programu KJTRoll,rozborem problému a experimentálním válcování na kontijemné trati v TŽ a.s.V poslední části je vyhodnocení naměřených hodnot nárazové práce a mechanických vlastností při různých doválcovacích teplotách. cs
dc.description.abstract Abstract The aim of this work is to verify the possibility of improvement of the impact strength in a state quenched and tempered + QT at -40 ° C depending on the finish-rolling temperature with controlled cooling. The theoretical section describes the controlled thermal forming, healing processes in the structure, influence of some micro-alloying elements on the notch toughness tests and description of the Charpy impact test method. The practical and experimental section acquaints us with basic information about the computer program KJTRoll, experimental analysis of the problem and the light section rolling line in TŽ a.s. The last section is the ASV evaluation of the measured values of impact and mechanical properties at different finish-rolling temperatures. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4927261 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Klíčová slova:válcování za tepla,mikrolegovaná tyčová ocel, řízené ochlazování,vrubová houževnatost cs
dc.subject Keywords: hot rolled, micro-alloyed steel bars, controlled cooling, impact strength en
dc.title Vliv termomechanického válcování na užitné vlastnosti mikrolegované tyčové oceli v TŽ, a.s. cs
dc.title.alternative Influence of thermomechanical rolling on usable characteristics of microalloyed rod steels in ŤŽ, a.s. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Pindor, Lukáš cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 633 - Katedra tváření materiálu cs
dc.contributor.consultant Solowski, Zdeněk cs
dc.thesis.degree-program Metalurgické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technologie tváření a úpravy materiálu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis STI007_FMMI_B2109_2109R034_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STI007_FMMI_B2109_2109R034_2012.pdf 4.699Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics