Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKliber, Jiřícs
dc.contributor.authorŠtíhel, Patrikcs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:13:44Z
dc.date.available2012-07-11T12:13:44Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94919
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractAbstrakt Úkolem této práce je ověřit možnost zlepšení hodnot vrubové houževnatosti ve stavu zušlechtěném +QT při -40 °C v závislosti na doválcovací teplotě pomocí řízeného ochlazování. V teoretické části jsou popsány teplotní oblasti řízeného tváření, uzdravovací procesy ve struktuře, vliv některých mikrolegujících prvků na vrubovou houževnatost a popis zkoušky rázem v ohybu Charpyho metodou. Praktická a experimentální část nás seznamuje se základními informacemi o počítačovém programu KJTRoll,rozborem problému a experimentálním válcování na kontijemné trati v TŽ a.s.V poslední části je vyhodnocení naměřených hodnot nárazové práce a mechanických vlastností při různých doválcovacích teplotách.cs
dc.description.abstractAbstract The aim of this work is to verify the possibility of improvement of the impact strength in a state quenched and tempered + QT at -40 ° C depending on the finish-rolling temperature with controlled cooling. The theoretical section describes the controlled thermal forming, healing processes in the structure, influence of some micro-alloying elements on the notch toughness tests and description of the Charpy impact test method. The practical and experimental section acquaints us with basic information about the computer program KJTRoll, experimental analysis of the problem and the light section rolling line in TŽ a.s. The last section is the ASV evaluation of the measured values of impact and mechanical properties at different finish-rolling temperatures.en
dc.format.extent4927261 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKlíčová slova:válcování za tepla,mikrolegovaná tyčová ocel, řízené ochlazování,vrubová houževnatostcs
dc.subjectKeywords: hot rolled, micro-alloyed steel bars, controlled cooling, impact strengthen
dc.titleVliv termomechanického válcování na užitné vlastnosti mikrolegované tyčové oceli v TŽ, a.s.cs
dc.title.alternativeInfluence of thermomechanical rolling on usable characteristics of microalloyed rod steels in ŤŽ, a.s.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePindor, Lukášcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department633 - Katedra tváření materiálucs
dc.contributor.consultantSolowski, Zdeněkcs
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie tváření a úpravy materiálucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSTI007_FMMI_B2109_2109R034_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam