Show simple item record

dc.contributor.authorVaněk, Michal
dc.contributor.authorMikoláš, Milan
dc.contributor.authorŽváková, Kateřina
dc.date.accessioned2012-09-03T09:07:58Z
dc.date.available2012-09-03T09:07:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2012, vol. 58, no. 2, p. 23-31 : ill.cs
dc.identifier.issn1802-5420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94972
dc.description.abstractStrategic management is an integral part of top management. By formulating the right strategy and its subsequent implementation, a managed organization can attract and retain a comparative advantage. In order to fulfil this expectation, the strategy also has to be supported with relevant findings of performed strategic analyses. The best known and probably the most common of these is a SWOT analysis. In practice, however, the analysis is reduced to mere presentation of influence factors, which does not allow more precise determination of a strategic concept. The content of the article tries to remove this drawback, submitting for public discussion two possible approaches to evaluate the SWOT analysis providing important information for the selection process of an organization's strategic orientation.cs
dc.format.extent872751 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringcs
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2012/LVIII-2012-2-23-31.pdfcs
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectstrategycs
dc.subjectSWOT analysiscs
dc.subjectmunicipalitycs
dc.titleEvaluation methods of SWOT analysiscs
dc.title.alternativeMetody vyhodnocení SWOT analýzcs
dc.typearticlecs
dc.identifier.locationVe fondu ÚKcs
dc.description.abstract-enStrategické řízení je neoddělitelnou součástí vrcholového managementu. Formulací správné strategie a její následnou realizací může řízená organizace získat a udržet komparativní výhodu. Aby strategie naplnila toto očekávání, je mimo jiné nezbytné, aby byla opřena o relevantní závěry provedených strategických analýz. Nejznámější a zřejmě i nejpoužívanější z nich je SWOT analýza. V praxi je však analýza redukována na pouhé uvedení vlivových faktorů, což neumožňuje exaktnější určení strategické koncepce. A právě tento nedostatek se snaží odstranit obsah článku, kterým jsou oborné veřejnosti předkládány k diskusi dva možné přístupy k vyhodnocení SWOT analýzy poskytující významné informace pro process volby strategické orientace organizace.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2012, vol. 58 [22]
  • OpenAIRE [2723]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record