Hodnocení technické seizmicity v okolí rekonstruované komunikace

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94983

Show simple item record


dc.contributor.author Petřík, Tomáš
dc.contributor.author Lednická, Markéta
dc.contributor.author Kaláb, Zdeněk
dc.contributor.author Hrubešová, Eva
dc.date.accessioned 2012-09-10T06:57:09Z
dc.date.available 2012-09-10T06:57:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2012, roč. 12, č. 1, s. 39-48 : il. cs
dc.identifier.issn 1213-1962 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94983
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá hodnocením seizmického zatížení stavebních objektů v okolí rekonstruované komunikace při použití těžké vibrační techniky. Konkrétní řešený příklad vychází z experimentálního měření vibrací vyvolaných při rekonstrukci komunikace v obci Karlova Studánka na Bruntálsku. Většina stavebních objektů situovaných v bezprostřední blízkosti komunikace je ve vlastnictví podniku Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. a jedná se o památkově chráněné objekty. Kromě výsledků experimentálního měření in situ jsou v příspěvku představeny také výsledky numerického modelování dané situace. Analýza dat prokázala, že použitím vhodné vibrační technologie lze dosáhnout příznivých výsledků z pohledu vlivu na objekty. cs
dc.format.extent 919839 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební cs
dc.rights © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.title Hodnocení technické seizmicity v okolí rekonstruované komunikace cs
dc.title.alternative Analysis of technical seismicity in the vicinity of reconstructed road cs
dc.type article cs
dc.description.abstract-en This contribution deals with the evaluation of seismic loading of structures situated in the vicinity of reconstructed road where vibratory roller was used. Experimental seismological measurements were carried out in the Karlova Studánka village in the district of Bruntál. Buildings situated in the vicinity of reconstructed road are mostly listed buildings owned by the local spa – Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. In addition to the results of experimental measurement also results of mathematical modeling are presented in this paper. Analysis of data documents that using suitable vibration technology it is possible to achieve favorable results from the viewpoint of vibration effect on the structures. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View Description
07_petrik.pdf 898.2Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics