Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorPetřík, Tomáš
dc.contributor.authorLednická, Markéta
dc.contributor.authorKaláb, Zdeněk
dc.contributor.authorHrubešová, Eva
dc.date.accessioned2012-09-10T06:57:09Z
dc.date.available2012-09-10T06:57:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2012, roč. 12, č. 1, s. 39-48 : il.cs
dc.identifier.issn1213-1962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94983
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá hodnocením seizmického zatížení stavebních objektů v okolí rekonstruované komunikace při použití těžké vibrační techniky. Konkrétní řešený příklad vychází z experimentálního měření vibrací vyvolaných při rekonstrukci komunikace v obci Karlova Studánka na Bruntálsku. Většina stavebních objektů situovaných v bezprostřední blízkosti komunikace je ve vlastnictví podniku Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. a jedná se o památkově chráněné objekty. Kromě výsledků experimentálního měření in situ jsou v příspěvku představeny také výsledky numerického modelování dané situace. Analýza dat prokázala, že použitím vhodné vibrační technologie lze dosáhnout příznivých výsledků z pohledu vlivu na objekty.cs
dc.format.extent919839 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavebnícs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.titleHodnocení technické seizmicity v okolí rekonstruované komunikacecs
dc.title.alternativeAnalysis of technical seismicity in the vicinity of reconstructed roadcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThis contribution deals with the evaluation of seismic loading of structures situated in the vicinity of reconstructed road where vibratory roller was used. Experimental seismological measurements were carried out in the Karlova Studánka village in the district of Bruntál. Buildings situated in the vicinity of reconstructed road are mostly listed buildings owned by the local spa – Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. In addition to the results of experimental measurement also results of mathematical modeling are presented in this paper. Analysis of data documents that using suitable vibration technology it is possible to achieve favorable results from the viewpoint of vibration effect on the structures.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam