Modely řízení a možnosti vícezdrojového financování ve vybraném oboru kultury

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95061

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lacina, Karel cs
dc.contributor.author Nováková, Jitka cs
dc.date.accessioned 2012-10-22T07:33:58Z
dc.date.available 2012-10-22T07:33:58Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95061
dc.description Import 22/10/2012 cs
dc.description.abstract Disertační práce je tematicky zaměřena na problematiku modelů řízení a možností vícezdrojového financování kultury. Vybraným oborem kultury, který je v práci popisován, analyzován a komparován v oblasti řízení a financování s dalšími zeměmi (tzn. Českou republikou, Polskem a Slovenskou republikou), je knihovnictví. Důvodem tohoto výběru je fakt, že knihovny jsou řazeny mezi hlavní subjekty regionální kultury. Obsah práce je rozdělen do čtyř kapitol. První dvě jsou teoretické. Ve 3. kapitole jsou zachyceny výsledky dotazníkového šetření. V první části čtvrté kapitoly je problematika řízení a vícezdrojového financování kultury posouzena jako celek, ve druhé části kapitoly jsou srovnány indikátory pouze u vybraného oboru kultury ve sledovaných zemích. Pro řešení dané problematiky bylo použito metod analýzy, syntézy, komparace a metody dotazníkového šetření. cs
dc.description.abstract The dissertation is focused on management models and the possibility of the multi-resource financing of culture. The chosen field of culture - librarianship - is described, analyzed and compared in terms of management and finances with other countries (i.e. the Czech Republic, Poland, and the Slovak Republic). The reason of that choice is the fact that libraries are ranked among the main subjects of the regional culture. The dissertation is divided into four chapters. The first and second chapters are theoretical. In the third chapter there are shown results of a survey. The fourth chapter is mainly comparative. In the first part the management and multi-resource financing of culture is considered in its complexity, in the second part only indicators of the selected field of culture (librarianship) are compared with indicators in the selected countries. In the dissertation the following methods were used – analysis, synthesis, comparison, and survey via questionnaire. en
dc.format 165, [15] l. : il. + 2 sam. příl. cs
dc.format.extent 3667324 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject kultura cs
dc.subject kulturní politika cs
dc.subject možnosti financování kultury cs
dc.subject státní rozpočet cs
dc.subject Ministerstvo kultury cs
dc.subject culture en
dc.subject cultural policy en
dc.subject sources of funding culture en
dc.subject state budget en
dc.subject Ministry of Culture en
dc.title Modely řízení a možnosti vícezdrojového financování ve vybraném oboru kultury cs
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201300006 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-22 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department EKF - Ekonomická fakulta cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Veřejná ekonomika a správa cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis DOS100_EKF_P6202_6202V055_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DOS100_EKF_P6202_6202V055_2012.pdf 3.497Mb PDF View/Open
DOS100_EKF_P6202_6202V055_2012_autoreferat.pdf 598.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics