Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLacina, Karelcs
dc.contributor.authorNováková, Jitkacs
dc.date.accessioned2012-10-22T07:33:58Z
dc.date.available2012-10-22T07:33:58Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95061
dc.descriptionImport 22/10/2012cs
dc.description.abstractDisertační práce je tematicky zaměřena na problematiku modelů řízení a možností vícezdrojového financování kultury. Vybraným oborem kultury, který je v práci popisován, analyzován a komparován v oblasti řízení a financování s dalšími zeměmi (tzn. Českou republikou, Polskem a Slovenskou republikou), je knihovnictví. Důvodem tohoto výběru je fakt, že knihovny jsou řazeny mezi hlavní subjekty regionální kultury. Obsah práce je rozdělen do čtyř kapitol. První dvě jsou teoretické. Ve 3. kapitole jsou zachyceny výsledky dotazníkového šetření. V první části čtvrté kapitoly je problematika řízení a vícezdrojového financování kultury posouzena jako celek, ve druhé části kapitoly jsou srovnány indikátory pouze u vybraného oboru kultury ve sledovaných zemích. Pro řešení dané problematiky bylo použito metod analýzy, syntézy, komparace a metody dotazníkového šetření.cs
dc.description.abstractThe dissertation is focused on management models and the possibility of the multi-resource financing of culture. The chosen field of culture - librarianship - is described, analyzed and compared in terms of management and finances with other countries (i.e. the Czech Republic, Poland, and the Slovak Republic). The reason of that choice is the fact that libraries are ranked among the main subjects of the regional culture. The dissertation is divided into four chapters. The first and second chapters are theoretical. In the third chapter there are shown results of a survey. The fourth chapter is mainly comparative. In the first part the management and multi-resource financing of culture is considered in its complexity, in the second part only indicators of the selected field of culture (librarianship) are compared with indicators in the selected countries. In the dissertation the following methods were used – analysis, synthesis, comparison, and survey via questionnaire.en
dc.format165, [15] l. : il. + 2 sam. příl.cs
dc.format.extent3667324 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectkulturní politikacs
dc.subjectmožnosti financování kulturycs
dc.subjectstátní rozpočetcs
dc.subjectMinisterstvo kulturycs
dc.subjectcultureen
dc.subjectcultural policyen
dc.subjectsources of funding cultureen
dc.subjectstate budgeten
dc.subjectMinistry of Cultureen
dc.titleModely řízení a možnosti vícezdrojového financování ve vybraném oboru kulturycs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201300006cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-22cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.departmentEKF - Ekonomická fakultacs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisDOS100_EKF_P6202_6202V055_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam