Měření a modelování optických prvků a struktur.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95093

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hlubina, Petr cs
dc.contributor.author Kadulová, Miroslava cs
dc.date.accessioned 2012-10-22T09:02:08Z
dc.date.available 2012-10-22T09:02:08Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95093
dc.description Import 22/10/2012 cs
dc.description.abstract Tato disertační práace je zaměřena na nové možnosti využití spektrální interferometrie v bíléem svěetle pro měření klíčových parametrů a disperzních charakteristik optických prvků, jako jsou dvojlomné krystaly nebo vysoce dvojlomná optická vlákna. První část se týká stručného popisu principů vedení v optických vláknech, rovnic vidových polí a disperze. Druhá část se zabývá teoretickou analýzou spektrální interference na výstupu dvojlomnného optického prvku. Dvojlomné optické vlákno je uvažováno rovněž v tandemovém uspořádání s Michelsonovým interferometrem. Ve třetí části jsou prezentov ány a diskutovány výsledky měření. Všechny popsané metody jsou založeny na vyhodnocování spektrální interference řádné a mimořádné vlny šířící se krystalem nebo polarizačních vidů vedených optickým vláknem, s využitím buď jednoduché experimentální sestavy se zkoumaným prvkem umístěným mezi polarizátorem a analyzátorem, nebo dvojlomného optického vlékna v kombinaci s Michelsonovým nebo Machovým-Zehnderovým interferometrem. Prezentované metody jsou vhodné pro měření disperze fázového a skupinového dvojlomu krystalů a optických vláken, resp. chromatick é disperze polarizačních vidů, včetně vlnové délky nulové chromatické disperze, dvojlomných optických vláken. cs
dc.description.abstract This thesis is focused on new possibilities of using white-light spectral interferometry for measurement of the key parameters and dispersion characteristics of optical components, such as birefringent crystals or highly birefringent optical fibers. In the first part the basic guiding principles in optical fibers, mode field equations and dispersion are summarized. The second part of the thesis deals with a theoretical analysis of a spectral interference at the output of a dispersive birefringent optical component alone. A birefringent optical fiber is also considered in a tandem configuration with a Michelson interferometer. In the third part, the experimental results are presented and discussed. All presented methods are based on processing of the spectral interference of polarized eigen waves in the crystal or polarization modes supported by the optical fiber, utilizing either a simple experimental set-up with the tested component placed between a polarizer and an analyzer or a birefringent optical fiber in combination with a Michelson or a Mach-Zehnder interferometer. The presented methods are suitable for measurement of the phase and group birefringence dispersion in crystals and fibers, the chromatic dispersion of polarization modes, including the zero-dispersion wavelength, in birefringent optical fibers, respectively. en
dc.format 113 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 2671460 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject spektrální interferometrie, dvojlomný krystal, vysoce dvojlomné optické vlákno, vlákno zachovávající polarizaci, skupinový dvojlom, fázový dvojlom, Michelsonův interferometr, Machův-Zehnderův interferometr, skupinový index lomu, chromatická disperze, vlnová délka nulové disperze cs
dc.subject spectral interferometry, birefringent crystal, highly birefringent fiber, polarization maintaining fiber, group modal birefringence, phase modal birefringence, Michelson interferometer, Mach-Zehnder interferometer, group effective index, chromatic dispersion, zero-dispersion wavelength en
dc.title Měření a modelování optických prvků a struktur. cs
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201201389 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Petráček, Jiří cs
dc.contributor.referee Peřina, Jan cs
dc.contributor.referee Kalus, René cs
dc.date.accepted 2012-05-17 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 010 - Děkanát FBI cs
dc.thesis.degree-program Fyzika cs
dc.thesis.degree-branch Aplikovaná fyzika cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KAD06_HGF_P1701_1702V001_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAD06_HGF_P1701_1702V001_2012.pdf 2.547Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics