Modely pro koordinaci silně závislých světelných křižovatek

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95117

Show simple item record


dc.contributor.advisor Peško, Štefan cs
dc.contributor.author Turek, Michal cs
dc.date.accessioned 2012-10-22T09:06:46Z
dc.date.available 2012-10-22T09:06:46Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95117
dc.description Import 22/10/2012 cs
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá navrhováním koordinace světelných křižovatek prostřednictvím Petriho sítí a matematického aparátu spektrální analýzy max-plus algebry. V úvodu je analyzována problematika koordinace světelných křižovatek a popsán současný stav jejího řešení v České republice a v zahraničí. Následuje modelování logiky řízení izolovaných světelných křižovatek v Petriho sítích a modelování koordinace vybraných silně závislých světelných křižovatek rovnicemi max-plus algebry. V rámci konkrétních návrhů jsou také popsány použité softwarové nástroje Snoopy, Pipe2 a Scilab. Na závěr je provedeno vyhodnocení jednotlivých počítačových experimentů, formulovány vyplývající doporučení pro praxi a shrnuty vědecké přínosy práce. cs
dc.description.abstract The thesis deals with the coordination of traffic lights design by Petri nets and mathematical analysis of the spectral max-plus algebra. In the introduction it is analyzed the problem of coordination of traffic lights and describes the current state of its solution in the Czech Republic and abroad. The following control logic modeling isolated traffic lights in the Petri net modeling and coordination of selected traffic lights are heavily dependent equations max-plus algebra. The specific proposals are also described software tools used Snoopy, Pipe2 and Scilab. Finally, an evaluation of all computer experiments, resulting formulated recommendations for practice and summarizes the benefits of scientific work. en
dc.format 131 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1904718 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject křižovatka cs
dc.subject koordinace cs
dc.subject max-plus algebra cs
dc.subject Petriho sítě cs
dc.subject crossroad en
dc.subject coordination en
dc.subject max-plus algebra en
dc.subject Petri nets en
dc.title Modely pro koordinaci silně závislých světelných křižovatek cs
dc.title.alternative Models for strongly dependent crossroads coordination en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201201012 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-08-14 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 342 - Institut dopravy cs
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Dopravní technika a technologie cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis TUR099_FS_P2301_2301V003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
TUR099_FS_P2301_2301V003_2012.pdf 1.816Mb PDF View/Open
TUR099_FS_P2301_2301V003_2012_autoreferat.pdf 1.816Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics