Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSucháček, Jancs
dc.contributor.authorVančurová, Martacs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:36:32Z
dc.date.available2012-10-30T09:36:32Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95167
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce na téma „Cestovní ruch jako dimenze rozvoje Olomouckého kraje“ je analýza a zhodnocení Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 – 2013 s výhledem do roku 2016 a vytvoření návrhů a doporučení na její zlepšení a rozvoj cestovního ruchu v kraji. První část je věnována teorii cestovního ruchu a jeho rozvoji. V další části je uveden profil Olomouckého kraje. Třetí část obsahuje analýzu Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje. Součástí jsou návrhy a doporučení odvozené ze zjištěných údajů, analýz a rozhovorů. V práci jsou použity kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu, polostrukturované rozhovory, analýzy, syntézy a indukce.cs
dc.description.abstractThe main aim of the thesis “Tourism as a dimension of development in Olomouc region“ is the analysis and evaluation of the Marketing study of the tourism in Olomouc region for period 2011 – 2013 with an outlook to year 2016, creation of the proposals and recommendations for its improvement and also development of the tourism in this region. The first part is dedicated to the general theory of the tourism and its development. In the next part, there is a profile of the Olomouc region. The third part includes an analysis of the Marketing study of the tourism in Olomouc region. The proposals and recommendations derived from the survey data, analysis and interviews are component of the thesis. There have been used qualitative and quantitative methods of the research, semi-structured interviews, analysis, synthesis and induction in the thesis.en
dc.format.extent718000 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCestovní ruchcs
dc.subjectudržitelný rozvoj cestovního ruchucs
dc.subjectpozitivní a negativní dopady cestovního ruchucs
dc.subjectmarketing a marketingový mix cestovního ruchucs
dc.subjectTourismen
dc.subjectsustainable tourism developmenten
dc.subjectpositive and negative impacts of tourismen
dc.subjectmarketing and marketing mix of tourismen
dc.titleCestovní ruch jako dimenze rozvoje Olomouckého krajecs
dc.title.alternativeTourism as a Dimension of Development in Olomouc Regionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSaňáková, Jaromíracs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department118 - Katedra regionální a environmentální ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchRegionální rozvojcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVAN0025_EKF_N6202_6202T040_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam