Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGodický, Pavelcs
dc.contributor.authorUherková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:37:23Z
dc.date.available2012-10-30T09:37:23Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95260
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je jednak zjištění, zda postupy společnosti ČD Cargo, a.s. při hromadném propouštění zaměstnanců nejsou v rozporu s postupy stanovenými právními normami, a jednak zhodnocení řešení situace vzniklé v dané společnosti v souvislosti s celosvětovou finanční krizí. V teoretické části práce jsou popsány možnosti ukončení pracovního poměru, podmínky při hromadném propouštění, spolupráce zaměstnavatele s odborovou organizací, popř. radou zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele tato organizace působí, spolupráce s příslušným úřadem práce, a dále charakterizována jejich právní úprava.V neposlední řadě je zmíněno finanční odškodnění dotčených zaměstnanců a také důsledky, jež může hromadné propouštění vyvolat. V praktické části práce je analyzována situace z roku 2009, v níž se firma ČD Cargo, a.s. nacházela a která vedla k záměru uskutečnit hromadné propouštění, postup společnosti a následná vyjednávání jak s odborovými organizacemi, tak s příslušným úřadem práce. Metodou komparace jsou následně srovnány postupy dané společnosti s postupy vyplývajícími z právních norem a formou mého vlastního uvážení zhodnocena opatření směřující k vyrovnání se firmy ČD Cargo, a.s. s nepříznivou situací způsobenou krizí, jež měla dopad na celý český dopravní trh.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is, firstly, to find out if the procedures of the company ČD Cargo, Ltd. connected with mass dismissals of the employees aren't contrary to the given legal norms. Secondly, dealing with the situation which has arisen in connection with the worldwide financial crisis is assessed. In the theoretical part the ways of employment termination are described as well as the conditions of mass dismissals, the cooperation between the employer and the labour union, or works council if that exists, the cooperation with appropriate employment office. Their legal regulations are also characterized. Last but not least, the reimbursement of the employees affected is mentioned together with the consequences of mass dismissals. In the practical part, the situation of the company ČD Cargo, Ltd. which led to the intention to realise mass dismissals is analysed, their courses of action and subsequent negotiations with union organisations as well as with the relevant employment office. The methods used by the company are then compared with the methods according to legal norms and my own consideration is applied to the evaluation of the measures which the company ČD Cargo, Ltd. directed at settling up the unfavourable situation caused by the crisis, which affected the whole transport marketen
dc.format.extent881168 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthromadné propouštění, spolupráce s odborovými organizacemi, spolupráce s úřadem prácecs
dc.subjectmass dismissals, cooperation with labour unions, cooperation with employment officeen
dc.titleHromadné propouštění zaměstnanců v podniku ČD Cargo, a. s.cs
dc.title.alternativeMass Dismissals in the Company ČD Cargo, Ltd.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKawiková, Hanacs
dc.date.accepted2012-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department119 - Katedra právacs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a právo v podnikánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisUHE0011_EKF_B6208_6208R011_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam