Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFasuga, Radoslavcs
dc.contributor.authorGardoň, Martincs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:38:52Z
dc.date.available2012-10-30T09:38:52Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95424
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje v teoretickém úvodu významné komponenty fotovoltaické elektrárny. Dále je zde definován technický výkres, formáty technického výkresu použité v programu a schematické značky, které jsou potřebné pro sestavení základního zapojení fotovoltaické elektrárny. V další části jsou popsány aplikace, které se používají k vytváření fotovoltaické elektrárny, nebo se dají využít v jednotlivých fázích vytvoření fotovoltaické elektrárny. Dále jsou zde zmíněny použité technologie. V druhé části diplomové práce je podrobně popsán účel a důvod vytvoření aplikace pro konstruování výkresové dokumentace pro solární elektrárny, analyzována struktura tabulek, způsob komunikace s informačním systémem a funkce aplikace. Následující kapitola se zabývá popisem grafického vzhledu aplikace s popsanými významnými funkcemi a metodami řešení důležitých částí aplikace. Dále jsou zde zmíněny minimální systémové a hardwarové požadavky.cs
dc.description.abstractThis thesis describes in the theoretical introduction the significant components of photovoltaic power plants. There is also defined a technical drawing and further technical drawing formats used in the program and schematic symbols which are necessary for the basic connection of photovoltaic power plants. The next section describes the types of applications that are used to create photovoltaic power plants, or can be used in different stages of a photovoltaic plant. Further, it discusses the used technologies. In the second part of the thesis is described in detail the purpose and reason to create an application for construction drawings for solar power plants , the analyzed structure of tables, the methods of communication with information system and the functions of the application. The following chapter deals with the description of graphic design of the application with described major functions and methods to address important parts of the application. Further, it discusses the minimum system and hardware requirements.en
dc.format.extent3876985 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectJavacs
dc.subjectJava appletcs
dc.subjectJGraphcs
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectJavaen
dc.subjectJava appleten
dc.subjectJGraphen
dc.subjectphotovoltaic power planten
dc.titleKonstrukce výkresové dokumentace pro solární elektrárnycs
dc.title.alternativeConstruction of Solar Factory Design Planesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSlanina, Zdeněkcs
dc.date.accepted2012-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisGAR066_FEI_N2647_2612T025_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam