Konstrukce výkresové dokumentace pro solární elektrárny

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95424

Show simple item record


dc.contributor.advisor Fasuga, Radoslav cs
dc.contributor.author Gardoň, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:38:52Z
dc.date.available 2012-10-30T09:38:52Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95424
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje v teoretickém úvodu významné komponenty fotovoltaické elektrárny. Dále je zde definován technický výkres, formáty technického výkresu použité v programu a schematické značky, které jsou potřebné pro sestavení základního zapojení fotovoltaické elektrárny. V další části jsou popsány aplikace, které se používají k vytváření fotovoltaické elektrárny, nebo se dají využít v jednotlivých fázích vytvoření fotovoltaické elektrárny. Dále jsou zde zmíněny použité technologie. V druhé části diplomové práce je podrobně popsán účel a důvod vytvoření aplikace pro konstruování výkresové dokumentace pro solární elektrárny, analyzována struktura tabulek, způsob komunikace s informačním systémem a funkce aplikace. Následující kapitola se zabývá popisem grafického vzhledu aplikace s popsanými významnými funkcemi a metodami řešení důležitých částí aplikace. Dále jsou zde zmíněny minimální systémové a hardwarové požadavky. cs
dc.description.abstract This thesis describes in the theoretical introduction the significant components of photovoltaic power plants. There is also defined a technical drawing and further technical drawing formats used in the program and schematic symbols which are necessary for the basic connection of photovoltaic power plants. The next section describes the types of applications that are used to create photovoltaic power plants, or can be used in different stages of a photovoltaic plant. Further, it discusses the used technologies. In the second part of the thesis is described in detail the purpose and reason to create an application for construction drawings for solar power plants , the analyzed structure of tables, the methods of communication with information system and the functions of the application. The following chapter deals with the description of graphic design of the application with described major functions and methods to address important parts of the application. Further, it discusses the minimum system and hardware requirements. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3876985 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Java cs
dc.subject Java applet cs
dc.subject JGraph cs
dc.subject fotovoltaická elektrárna cs
dc.subject Java en
dc.subject Java applet en
dc.subject JGraph en
dc.subject photovoltaic power plant en
dc.title Konstrukce výkresové dokumentace pro solární elektrárny cs
dc.title.alternative Construction of Solar Factory Design Planes en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Slanina, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2012-06-08 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis GAR066_FEI_N2647_2612T025_2012 cs

Files in this item

Files Size Format View
GAR066_FEI_N2647_2612T025_2012.pdf 3.697Mb PDF View/Open
GAR066_FEI_N2647_2612T025_2012_priloha.zip 19.79Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics