Energetické a ekonomické porovnání běžného a nízkoenergetického RD

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95472

Show simple item record


dc.contributor.advisor Janalík, Radim cs
dc.contributor.author Němeček, Jan cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:40:18Z
dc.date.available 2012-10-30T09:40:18Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95472
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá porovnáním běžného zděného a nízkoenergetického rodinného domu z hlediska tepelných ztrát a spotřeby tepla na vytápění. V závěru práce jsem provedl porovnání ročního provozu pro různé zdroje energie. cs
dc.description.abstract This bachelor’s thesis deals with the comparison of an ordinary brick and a low-energy detached house in terms of heat losses and heat consumption for heating. Finally, I made a comparison of annual operation of a house with different energy sources. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1741705 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject tepelné ztráty cs
dc.subject spotřeba tepla cs
dc.subject rodinný dům cs
dc.subject nízkoenergetický dům cs
dc.subject thermal losses en
dc.subject heat consumption en
dc.subject family house en
dc.subject lowenergy house en
dc.title Energetické a ekonomické porovnání běžného a nízkoenergetického RD cs
dc.title.alternative Energy and Economical Comparison of Common and Lowenergy Family House en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Lichý, Michael cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 361 - Katedra energetiky cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Technika tvorby a ochrany životního prostředí cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis NEM330_FS_B2341_3904R016_70_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NEM330_FS_B2341_3904R016_70_2012.pdf 1.661Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics