Využití dotačních prostředků EU v regionu soudržnosti Moravskoslezsko

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95562

Show simple item record


dc.contributor.advisor Poledníková, Eva cs
dc.contributor.author Jurášková, Jana cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:52:19Z
dc.date.available 2012-10-30T09:52:19Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95562
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Využití dotačních prostředků EU v regionu soudržnosti Moravskoslezsko Jana Jurášková Regionální politika EU přispívá k hospodářskému růstu, posilování konkurenceschopnosti a růstu zaměstnanosti. Na území ČR jsou tyto cíle uskutečňovány prostřednictvím operačních programů, přičemž jedním z těchto programů je také Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS) Cílem bakalářské práce je představit základní aspekty regionální politiky EU a přiblížit využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na příkladu vybraného projektu realizovaného v rámci ROP MS v programovacím období 2007-2013. Byl vybrán projekt „Cyklostezky trasy K, S, V Bohumín – část trasy K“, v roce 2010 a jeho smyslem bylo zvýšit kvalitu života obyvatel ve městě Bohumíně, zvýšit kvalitu bezpečnosti infrastruktury pro dojezd obyvatel města do zaměstnání, za zábavou a službami i pro volnočasové aktivity a turistiku. Realizace projektu proběhla úspěšně a koncem roku 2010 byl projekt předán veřejnosti do užívání. cs
dc.description.abstract Use of the EU Subsidies in the Cohesion Region Moravia - Silesia Jana Jurášková EU regional policy contributes to the economic growth, strengthening competitiveness and employment growth. In the Czech Republic, these objectives are implemented through the OP, one of these programs is also ROP MS. The aim of the bachelor thesis is to present the key aspects of EU regional policy and to describe the usage of the financial resources from EU structural funds, on the sample of selected project realized within the ROP MS in the programming period 2007-2013. It was selected the project "Bicycle paths Route K, S, V Bohumín - The part of the route K", which the purpose of the project was to improve the quality of life in Bohumín, improve the quality of security infrastructure for the range of people to work, entertainment and services for leisure and tourism. The realization of the project was completed successfully and in 2010 the project was handed over to public use. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1719347 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Využití dotačních prostředků EU v regionu soudržnosti Moravskoslezsko cs
dc.subject Use of the EU Subsidies in the Cohesion Region Moravia - Silesia en
dc.title Využití dotačních prostředků EU v regionu soudržnosti Moravskoslezsko cs
dc.title.alternative Use of the EU Subsidies in the Cohesion Region Moravia-Silesia en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Čermáková, Martina cs
dc.date.accepted 2012-09-04 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 120 - Katedra evropské integrace cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Eurospráva cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis JUR537_EKF_B6202_6210R004_00_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JUR537_EKF_B6202_6210R004_00_2012.pdf 1.639Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics