Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPoledníková, Evacs
dc.contributor.authorJurášková, Janacs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:52:19Z
dc.date.available2012-10-30T09:52:19Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95562
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractVyužití dotačních prostředků EU v regionu soudržnosti Moravskoslezsko Jana Jurášková Regionální politika EU přispívá k hospodářskému růstu, posilování konkurenceschopnosti a růstu zaměstnanosti. Na území ČR jsou tyto cíle uskutečňovány prostřednictvím operačních programů, přičemž jedním z těchto programů je také Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS) Cílem bakalářské práce je představit základní aspekty regionální politiky EU a přiblížit využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na příkladu vybraného projektu realizovaného v rámci ROP MS v programovacím období 2007-2013. Byl vybrán projekt „Cyklostezky trasy K, S, V Bohumín – část trasy K“, v roce 2010 a jeho smyslem bylo zvýšit kvalitu života obyvatel ve městě Bohumíně, zvýšit kvalitu bezpečnosti infrastruktury pro dojezd obyvatel města do zaměstnání, za zábavou a službami i pro volnočasové aktivity a turistiku. Realizace projektu proběhla úspěšně a koncem roku 2010 byl projekt předán veřejnosti do užívání.cs
dc.description.abstractUse of the EU Subsidies in the Cohesion Region Moravia - Silesia Jana Jurášková EU regional policy contributes to the economic growth, strengthening competitiveness and employment growth. In the Czech Republic, these objectives are implemented through the OP, one of these programs is also ROP MS. The aim of the bachelor thesis is to present the key aspects of EU regional policy and to describe the usage of the financial resources from EU structural funds, on the sample of selected project realized within the ROP MS in the programming period 2007-2013. It was selected the project "Bicycle paths Route K, S, V Bohumín - The part of the route K", which the purpose of the project was to improve the quality of life in Bohumín, improve the quality of security infrastructure for the range of people to work, entertainment and services for leisure and tourism. The realization of the project was completed successfully and in 2010 the project was handed over to public use.en
dc.format.extent1719347 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVyužití dotačních prostředků EU v regionu soudržnosti Moravskoslezskocs
dc.subjectUse of the EU Subsidies in the Cohesion Region Moravia - Silesiaen
dc.titleVyužití dotačních prostředků EU v regionu soudržnosti Moravskoslezskocs
dc.title.alternativeUse of the EU Subsidies in the Cohesion Region Moravia-Silesiaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeČermáková, Martinacs
dc.date.accepted2012-09-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department120 - Katedra evropské integracecs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEurosprávacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisJUR537_EKF_B6202_6210R004_00_2012cs
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam