Studium vlivu distribuce velikosti zrn amorfního SiO2 na kinetiku slinování

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95615

Show simple item record


dc.contributor.advisor Jonšta, Zdeněk cs
dc.contributor.author Duda, Rostislav cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:52:52Z
dc.date.available 2012-10-30T09:52:52Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95615
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Práce je zaměřena na strukturní a mechanické vlastnosti amorfního SiO2, zvaného silika, ve vztahu k technologii přípravy. Tento materiál má široké využití v mnoha oblastech moderních technologií, zasahující od telekomunikační techniky až po mikroelektroniku. Navíc, díky její jednoduché struktuře, byla silika vždy považována za modelový systém pro studii vlastností amorfních materiálů. Experimentální část je věnována studiu vlivu distribuce velikosti zrn amorfního SiO2 na kinetiku slinování. Experiment byl realizován provedením jednoho, dvou, tří, resp. čtyř výpalů u identických zkušebních těles ze siliky. Dále bylo provedeno statistické vyhodnocení pevnosti v ohybu u zkušebních těles podléhajících různému počtu výpalů. Na lomových plo-chách bylo provedeno metalografické stanovení struktury. cs
dc.description.abstract This work is focused on structural and mechanical properties of amorphous SiO2 called silica. One of the reasons for the attention devoted to this material is its widespread use in many fields of modern technologies, ranging from telecommunications to microelectronics. Moreo-ver, due to its simple structure, silica has always been considered a model system for study of the properties of amorphous materials. An experimental section is devoted to study of particle-size distribution of amorphous SiO2: effects on sintering kinetics. Realization of an experiment by carrying out several firing cycles of identical test bars made from fused silica. In the next step statistical evaluation of modulus of rupture of the test bars (fired in different number of firing cycles) was done. Metallographic evaluation of failure surface structure has been done finally. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1705260 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject amorfní SiO2 cs
dc.subject silika cs
dc.subject slinování cs
dc.subject difuze cs
dc.subject amorphous SiO2 en
dc.subject silica en
dc.subject sintering en
dc.subject diffusion en
dc.title Studium vlivu distribuce velikosti zrn amorfního SiO2 na kinetiku slinování cs
dc.title.alternative Study of particle-size distribution of amorphous SiO2: effect on sintering kinetics en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kvíčala, Miroslav cs
dc.date.accepted 2012-09-06 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 636 - Katedra materiálového inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technické materiály cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis DUD196_FMMI_B3923_3911R030_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DUD196_FMMI_B3923_3911R030_2012.pdf 1.626Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics