Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLosertová, Monikacs
dc.contributor.authorŠtěpán, Romancs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:53:01Z
dc.date.available2012-10-30T09:53:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95627
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractSlitiny hořčíku mají pro své vlastnosti stále nevyužitý potenciál v technických aplikacích. Hořčík má tu vlastnost, že je velmi lehký. Váží o třetinu méně než hliník a je třetím nejužívanějším konstrukčním kovem. Problematická je však jeho příprava a zpracování, jelikož má hořčík vysokou afinitu ke kyslíku. To se projevuje intenzivním hořením. Využití slitin hořčíku nabylo většího významu a nejvíce se uplatňuje v automobilovém průmyslu. Převážná část součástí z hořčíkových slitin se v současné době zhotovuje odléváním. Mechanické vlastnosti odlitku nejsou dostatečné pro aplikaci, u kterých se požaduje vysoká bezpečnost a spolehlivost. Pro dosažení vyšších mechanických vlastností lze použít technologie kování. Na součástí pro automobilový průmysl jsou kladeny vysoké požadavky na vlastnosti. Požadovány jsou především lehké a pevné konstrukce.cs
dc.description.abstractMagnesium alloys are still idle in technical applications because of their properties. Magnesium is very light. Its weight is about one third less than the weight of aluminum and it is the third most frequented structural metal. However its preparation and processing can be problematical because magnesium has high affinity to oxygen. It causes intensive burning. The usage of magnesium alloys took more importance and it is the most used alloy in automotive field sofar. Nowadays a vast majority of casting are not sufficient for the applications that need high security and reliability. To reach higher mechanical properties a forging technology can be used. High demands of properties are made on components for car industry or components used in outer space.en
dc.format29 l. : il.cs
dc.format.extent4041362 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectslitiny hořčíku, automobilový průmysl, mechanické vlastnosti, mikrostrukturacs
dc.subjectmagnesium magnesium alloys, automotive industry, mechanical properties, microstructureen
dc.titleSlitiny na bázi hořčíku pro aplikace v automobilovém průmyslucs
dc.title.alternativeAlloys on the base of magnesium used in automotive industryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300678cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJuřica, Jancs
dc.date.accepted2012-09-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department632 - Katedra materiálů a technologií pro automobilycs
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMateriály a technologie pro automobilový průmyslcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSTE733_FMMI_B3923_3911R034_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam