Show simple item record

dc.contributor.advisorDavid, Jiřícs
dc.contributor.authorLihotzký, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:53:01Z
dc.date.available2012-10-30T09:53:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95628
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce stručně popisuje projekt, jehož cílem je dosažení vyšší produktivity práce s nasazením automatizace technologických procesů na výrobních linkách na výrobu trvanlivého pečiva. V úvodním teoretickém základu popisuje základní pojmy s ohledem na produktivitu v obecné rovině, její výpočet, realizace a dosažení. Dále obsahuje analýzu a rozbor současné situace ve světě s ohledem na snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti výrobních společností. Následuje popis výrobní společnosti, její struktura, výrobní program a popis výrobní technologie. Další část analyzuje současný stav výrobních linek na konkrétní technologii, návrh řešení včetně implementace a vyhodnocení.cs
dc.description.abstractThe Bachelor´s Thesis describes a project whose goal is achieving higher productivity of labour through the use of automation of technological processes in production lines producing biscuits. The introductory theoretical part describes the basic terms focused on productivity in general, its calculation, realization and accomplishment. It also includes an analysis and study of the current situation in the world with regard to cost savings and increasing the competitiveness of manufacturing companies. The following part describes the manufacturing company, its structure, program of production and it also describes the technology. The last part of the Bachelor’s Thesis analyses the current state of production lines using the technology in question, suggested solutions, including the implementation and evaluation.en
dc.format.extent2929067 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKlíčová slova: produktivita, automatizace, analýza,cs
dc.subjectKeywords: productivity, automation, analysisen
dc.titleAutomatizace skladování, vážení a dopravy surovincs
dc.title.alternativeAutomatization of storage, weighing and transport of raw materialsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-09-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgiics
dc.contributor.consultantZimný, Ondřejcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisLIH0008_FMMI_B3922_3902R040_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record