Automatizace skladování, vážení a dopravy surovin

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95628

Show simple item record


dc.contributor.advisor David, Jiří cs
dc.contributor.author Lihotzký, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:53:01Z
dc.date.available 2012-10-30T09:53:01Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95628
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce stručně popisuje projekt, jehož cílem je dosažení vyšší produktivity práce s nasazením automatizace technologických procesů na výrobních linkách na výrobu trvanlivého pečiva. V úvodním teoretickém základu popisuje základní pojmy s ohledem na produktivitu v obecné rovině, její výpočet, realizace a dosažení. Dále obsahuje analýzu a rozbor současné situace ve světě s ohledem na snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti výrobních společností. Následuje popis výrobní společnosti, její struktura, výrobní program a popis výrobní technologie. Další část analyzuje současný stav výrobních linek na konkrétní technologii, návrh řešení včetně implementace a vyhodnocení. cs
dc.description.abstract The Bachelor´s Thesis describes a project whose goal is achieving higher productivity of labour through the use of automation of technological processes in production lines producing biscuits. The introductory theoretical part describes the basic terms focused on productivity in general, its calculation, realization and accomplishment. It also includes an analysis and study of the current situation in the world with regard to cost savings and increasing the competitiveness of manufacturing companies. The following part describes the manufacturing company, its structure, program of production and it also describes the technology. The last part of the Bachelor’s Thesis analyses the current state of production lines using the technology in question, suggested solutions, including the implementation and evaluation. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2929067 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Klíčová slova: produktivita, automatizace, analýza, cs
dc.subject Keywords: productivity, automation, analysis en
dc.title Automatizace skladování, vážení a dopravy surovin cs
dc.title.alternative Automatization of storage, weighing and transport of raw materials en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-09-03 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii cs
dc.contributor.consultant Zimný, Ondřej cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Automatizace a počítačová technika v průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis LIH0008_FMMI_B3922_3902R040_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LIH0008_FMMI_B3922_3902R040_2012.pdf 2.793Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics