Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJankových, Róbertcs
dc.contributor.authorGajdoštík, Pavelcs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:53:05Z
dc.date.available2012-10-30T09:53:05Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95630
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce přináší úvod do problematiky osobní obrany z pohledu řešení a výběru vhodné sebeobranné zbraně. Práce zpočátku analyzuje sebeobranu se zaměřením na trestní zákon a druh hrozby obránci. Dále způsoby, místa a provedení nejčastějších útoků a již samotný průběh sebeobranné situace. Práce přináší přehled nejpoužívanějších sebeobranných prostředků s výběrem nejvhodnější obranné zbraně zaměřené pro ženy a definici jejích specifik.cs
dc.description.abstractBachelor thesis provides an introduction to the issue of personal defense in terms of solutions and selection of an appropriate self-defense weapons. Working initially analyzed self-defense, focusing on criminal law and the kind of threat defenders. In addition, ways, places, and frequent attacks and design process itself is already self-defense situation. The work provides an overview of the most common means of self-defense with the selection of the best defensive weapons targeting women and the definition of its specifics.en
dc.format.extent11649134 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectosobnícs
dc.subjectobrannács
dc.subjectzbraňcs
dc.subjectženycs
dc.subjectsebeobranacs
dc.subjectpersonalen
dc.subjectdefenceen
dc.subjectwaeponsen
dc.subjectwomenen
dc.titleStanovení požadavků na osobní obrannou zbraňcs
dc.title.alternativeRequirements Setting for Personal Defense Weaponen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeProcházka, Stanislavcs
dc.date.accepted2012-10-19cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce strojů a zařízenícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisGAJ0007_FS_B2341_2302R010_50_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam