Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDaněk, Jancs
dc.contributor.authorZávodná, Evacs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:53:05Z
dc.date.available2012-10-30T09:53:05Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95631
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractNámětem bakalářské práce je vykonat analýzu práce skladu a navrhnout opatření k jeho zlepšení. První část bakalářské práce je věnována analýze stávajícího stavu. Druhá část práce je věnována analýze ABC materiálového toku. Další části jsou věnovány analýze chování systému, získaného pomocí simulace systémů a experimentování se simulačním modelem a užití vícekriteriálního vyhodnocování variant při optimalizaci nákupu manipulační techniky. V závěru jsou hodnoceny hypotézy a poznatky, které vznikly z otázek a odpovědí na úlohu racionalizaci skladu.cs
dc.description.abstractThe subject matter of this Bachelor´s degree work is to perform an analysis of storehouse work and to suggest measures for its improvement. The first part of the Bachelor´s degree work is dedicated to the analysis of the existing state. The second part of work deals with an analysis of the ABC material flow. Furhter parts analyze the conduct of the system obtained by means of systems simulation and by experimenting with a simulation model, as well as the use of multicriterion evaluation during the optimisation of handling equipment puchase. The work is concluded with evaluations of hypotheses and findings that have arisen from questions and answers concerning the topic of rationalisation in a storehouse.en
dc.format.extent4678481 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRacionalizacecs
dc.subject_Skladcs
dc.subject_Analýzacs
dc.subject_Simulacecs
dc.subject_Optimalizacecs
dc.subject_Modelcs
dc.subject_Hypotézacs
dc.subjectRationalisationen
dc.subject_Storehouseen
dc.subject_Analysisen
dc.subject_Simulationen
dc.subject_Optimisationen
dc.subject_Modelen
dc.subject_Hypothesesen
dc.titleRacionalizace práce skladucs
dc.title.alternativeOperation of Storehouse Racionalizationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeTeichmann, Dušancs
dc.date.accepted2012-10-19cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisJAK091_FS_B2341_2301R003_20_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam