Racionalizace práce skladu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95631

Show simple item record


dc.contributor.advisor Daněk, Jan cs
dc.contributor.author Závodná, Eva cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:53:05Z
dc.date.available 2012-10-30T09:53:05Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95631
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Námětem bakalářské práce je vykonat analýzu práce skladu a navrhnout opatření k jeho zlepšení. První část bakalářské práce je věnována analýze stávajícího stavu. Druhá část práce je věnována analýze ABC materiálového toku. Další části jsou věnovány analýze chování systému, získaného pomocí simulace systémů a experimentování se simulačním modelem a užití vícekriteriálního vyhodnocování variant při optimalizaci nákupu manipulační techniky. V závěru jsou hodnoceny hypotézy a poznatky, které vznikly z otázek a odpovědí na úlohu racionalizaci skladu. cs
dc.description.abstract The subject matter of this Bachelor´s degree work is to perform an analysis of storehouse work and to suggest measures for its improvement. The first part of the Bachelor´s degree work is dedicated to the analysis of the existing state. The second part of work deals with an analysis of the ABC material flow. Furhter parts analyze the conduct of the system obtained by means of systems simulation and by experimenting with a simulation model, as well as the use of multicriterion evaluation during the optimisation of handling equipment puchase. The work is concluded with evaluations of hypotheses and findings that have arisen from questions and answers concerning the topic of rationalisation in a storehouse. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4678481 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Racionalizace cs
dc.subject _Sklad cs
dc.subject _Analýza cs
dc.subject _Simulace cs
dc.subject _Optimalizace cs
dc.subject _Model cs
dc.subject _Hypotéza cs
dc.subject Rationalisation en
dc.subject _Storehouse en
dc.subject _Analysis en
dc.subject _Simulation en
dc.subject _Optimisation en
dc.subject _Model en
dc.subject _Hypotheses en
dc.title Racionalizace práce skladu cs
dc.title.alternative Operation of Storehouse Racionalization en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Teichmann, Dušan cs
dc.date.accepted 2012-10-19 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 342 - Institut dopravy cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Dopravní technika a technologie cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis JAK091_FS_B2341_2301R003_20_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JAK091_FS_B2341_2301R003_20_2012.pdf 4.461Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics