Community List

DSpace/Manakin Repository

DSpace VŠB-TUO

Vítejte v digitálním repozitáři Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Tento repozitář je spravován a budován Ústřední knihovnou VŠB-TUO.

Repozitář slouží univerzitě k elektronickému ukládání dokumentů. Prozatím je využíván jako úložiště bibliografických záznamů vysokoškolských kvalifikačních prací, článků ze všech řad Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a záznamů publikační činnosti akademických pracovníků VŠB-TUO v časopisech (a v Lecture Notes in Computer Science) registrovaných ve Web of Science (tj. v tzv. "impaktovaných" publikacích).

Vysokoškolské kvalifikační práce v tištěné podobě jsou zpřístupňovány ve studovně. Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací jsou dostupné elektronicky v kolekcích 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, a v kolekci prací z HGF, EKF a FBI za rok 2008.

Přístup k plným textům je umožněn interním uživatelům (zaměstnancům a studentům VŠB-TUO a registrovaným uživatelům ÚK VŠB-TUO) na základě přihlašovacího jména a LDAP hesla.

Ústřední knihovna VŠB-TUO se za Českou republiku účastní evropského projektu OpenAIRE, jehož cílem je praktické naplnění politiky otevřeného přístupu Evropské komise. Více informací o projektu najdete na webovém portálu OpenAIRE.

Communities in DSpace

Search DSpace

Search DSpace

Navigation

Browse

My Account

Statistics