• Náš revír v 5LP 

    Kožušník, Hynek (Sborník Vysoké školy báňské v Ostravě. 1949, roč. 1, s. 45-48.)