Now showing items 1-1 of 1

  • Autonomous airship 

    Pospišilík, Martin; Adámek, Milan (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 2, s. 109-114 : il.)