Show simple item record

dc.contributor.advisorLyčková, Barboracs
dc.contributor.authorBeneš, Jiřícs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:41:28Z
dc.date.available2014-08-05T09:41:28Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103115
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractV této diplomové práci je uveden přehled možných metod zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Dále se práce zabývá vermikompostováním kalu z čistění odpadních komunálních vod a související legislativou, která se týká především problematiky odpadového hospodářství. V experimentální části práce se zabývám vermikompostováním pro zisk výsledků, které hodnotím v jednotlivých částech pokusu. Výsledky jsou porovnány z hlediska platných legislativních předpisů.cs
dc.description.abstractIn this thesis is indicate summary of methods of processing biodegradable waste. The work is done by conducting research vermicomposting of sewage sludge from waste water treatment and legislation, which relate issue of waste treatment. Research section deals vermicomposting to get results for further evaluation. Results of research are compared to acocrding to the legislation.en
dc.format70 l. : il.cs
dc.format.extent3997634 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvermikompostování, vermikompost, bioodpad, čistírenské kaly, žížalycs
dc.subjectvermicomposting, vermicompost, biodegradable waste, sewage sludge, wormsen
dc.titleVermikompostování čistírenských kalůcs
dc.title.alternativeVermicomposting of sewage sludgeen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400783cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠašková, Janacs
dc.date.accepted2014-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBEN342_HGF_N2102_3904T022_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record