Show simple item record

dc.contributor.advisorGurecký, Jiřícs
dc.contributor.authorRohleder, Lukášcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:08:20Z
dc.date.available2014-08-05T10:08:20Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103950
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractV první části bakalářské práce se autor zabývá parametry venkovního, kabelového vedení vn a nn sítí. Parametry vedení jsou elektrické veličiny ovlivňující vlastnosti vedení, které jsou dány materiálem, průměrem vodičů, konstrukcí vedení a prostředím v okolí vodičů. Druhá část je věnována poruchovým stavům vyskytujících se v elektrických sítích. Hlavní bod bakalářské práce řeší možnosti kompenzace zemních kapacitních proudů při jednopólové poruše a následnou lokalizaci proudů pomocí statických, dynamických metod, indikátorů poruch a dalších. V poslední praktické části jsou spočítány parametry smýšleného vedení a k němu navržena zhášecí tlumivka pro kompenzaci kapacitního proudu.cs
dc.description.abstractIn the first part of the bachelor thesis, the author examines the parameters of outdoor line, cable line of HV a LV networks. Parameters of the line are electrical variables affecting properties of the line, which are determined by material, diameter of conductors, line construction and the environment around the conductors. The second part is devoted to fault conditions occurring in electrical networks. The main point of the thesis is devoted to possibilities to compensate the earth capacitive currents at a single phase failure and it is subsequent localization by static, dynamic methods and by failure indicators and others. In the last part, parameters of an imaginary line are calculated and to this is designed arc suppression coil for compensation of capacitive current.en
dc.format.extent2489406 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectZkraty, zemní spojení, lokalizace místa zemního spojení, kompenzace zemních kapacitních proudů.cs
dc.subjectShunt fault, earth fault, fault location in compensated network, earth fault current compensation.en
dc.titleJednopólové poruchy v síti vn a nn.cs
dc.title.alternativeSingle phase faults in MV and LV networks.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMedvec, Zdeněkcs
dc.date.accepted2014-06-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisROH0011_FEI_B2649_3907R001_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record