Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKročová, Šárkacs
dc.contributor.authorŠíbl, Petrcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:35:04Z
dc.date.available2014-08-05T10:35:04Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105273
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou spojenou s vnějšími odběrními místy na veřejné vodovodní síti. V úvodu práce je objasněn teoretický rozbor pro pochopení vodárenské problematiky a typů vnějších odběrních míst. V další části práce je popsán způsob návrhu vnějších odběrních míst v České republice a srovnání se zahraničím. Konkrétní systém návrhu těchto míst je aplikován na město Vyškov. Dále jsou popsány způsoby hydraulického ověřování účinnosti odběrních míst. V závěru práce jsou uvedeny možnosti využití mapových a digitálních podkladů pro jednotky požární ochrany k lepšímu nalezení požadovaných odběrních míst. Zejména se jedná o využití moderní výpočetní techniky, GPS navigace a přenosných tabletů. Výsledky diplomové práce mohou být využity jako vzor návrhu vnějších odběrních míst s následnou aplikací do výpočetní techniky.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the issue of the external extraction sites of the public water supply system. The introduction deals with a theoretical analysis of the water supply system and kinds of external extraction sites. The main body of this work describes a possible design of the external extraction sites in the Czech Republic in comparison with the foreign ones. The particular design of these sites is adopted in the city Vyškov. Other parts of the thesis deal with different methods of the hydraulic verification of the efficiency of external extraction sites. In the last part are introduced possibilities of the use of the map and digital sources for the fire brigades to help them more efficiently find external extraction sites. More specifically, it is focused on the use of modern information communication technology GPS navigation and tablets. The results of the thesis might be used as an example design of the external extraction sites and further employed in the information communication technology.en
dc.format63, [17] l. : il. + 3 příl.cs
dc.format.extent4290099 bytescs
dc.format.mimetypemultipart/form-datacs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdigitální a mapové podkladycs
dc.subjecthydraulické ověřovánícs
dc.subjectměsto Vyškovcs
dc.subjectvnější odběrní místa na vodovodní sítics
dc.subjectdigital and map sourcesen
dc.subjecthydraulic verificationen
dc.subjectcity Vyškoven
dc.subjectexternal extraction sites of water supply systemen
dc.titleHodnocení spolehlivosti a účinnosti vnějších odběrních míst na vodovodní sítics
dc.title.alternativeEvaluation of Reliability and Efficiency of External Extraction Sites of Water Supply Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401706cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠindler, Jiřícs
dc.date.accepted2014-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSIB019_FBI_N3908_3908T006_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam