Now showing items 1-1 of 1

  • Den doktorandů 2021 

    Obzina, Tomáš; Wojnarová, Petra; Sova, Pavel; Tylečková, Eva (OBZINA, Tomáš, Petra WOJNAROVÁ, Pavel SOVA a Eva TYLEČKOVÁ. Den doktorandů 2021, Ostrava, 9. prosince 2021 : sborník semináře. Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově technologická, 2021. ISBN 978-80-248-4583-8.)