Show simple item record

dc.contributor.advisorKapica, Romancs
dc.contributor.authorKohút, Tomášcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:12:35Z
dc.date.available2015-07-22T09:12:35Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/107958
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractObsahom diplomovej práce je spracovanie a vyhodnotenie 3D modelu bansko-meračskej chodby, pomocou technológie laserového skenovania. V prvej časti práce sa venujeme teoretickému popisu laserových skenovacích systémov. Popisujeme princíp fungovania laserových skenerov a ich využitie, fyzikálny základ tejto technológie, popis spracovania merania aj s vyhodnotením faktorov pôsobiacich na meranie. Obsahom druhej časti práce je práca so laserovým pulzným skenerom Leica ScanStation C10, a tvorbe 3D modelu meranej bansko-meračskej chodby, pomocou softvéru Cyclone.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is processing and evaluation of a 3D model of mine-surveying corridors with aid of laser scanning technology. First part of the paper is devoted to theoretical description of laser scanning systems. It contains description of the behavior of laser scanners and their usage, the physical basis of this technology, information about measurements processing and evaluation of factors affecting the measurements. The second part is devoted to scanning using pulse laser scanner Leica ScanStation C10, and the creation of 3D measurement model of mine-surveying corridor in Cyclone software.en
dc.format.extent6860145 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subject3D Laserové skenovanie, Leica ScanStation C10, mračno bodov, Leica Geosystems HDS Cyclone, vlícovacie bodycs
dc.subject3D Laser scanning, Leica ScanStation C10, point cloud, Leica Geosystems HDS Cyclone, Targetsen
dc.title3D laserové skenování důlně měřické chodby na Institutu geodézie a důlního měřictví VŠB-TU Ostravacs
dc.title.alternative3D Laser Scanning of the Mining Geodetic Corridor at the Institute of Geodesy and Mine Surveying VŠB-TU Ostravaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeDudoň, Jozefcs
dc.date.accepted2015-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department544 - Institut geodézie a důlního měřictvícs
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchDůlní měřictvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKOH0074_HGF_N3646_3646T001_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record