Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČech, Bohumírcs
dc.contributor.authorDvořák, Pavelcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:22:29Z
dc.date.available2015-07-22T09:22:29Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109553
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce řeší případ aplikace odsiřovacího zařízení na kotlích K1 až K4 v Teplárně Přívoz. Palivem je v těchto kotlích směs černého uhelného prachu a koksárenského plynu. Odsiřovací jednotka je navrhována pro případné spalování pouze černého uhelného prachu. V současné době platí pro Teplárnu Přívoz emisní výjimka. V budoucnu lze ale očekávat, že pro dodržení emisních limitů bude vybudování odsiřovacího zařízení nutností. V první části diplomové práce je uveden stručný popis základních odsiřovacích metod. V druhé části je řešena polosuchá metoda odsíření ve fluidním reaktoru. Je stanoveno stechiometrické množství spalin a vypočtena účinnost kotle. Pro dané parametry je pak proveden výpočet odsíření, návrh základních částí odsiřovací jednotky a návrh dispozičního uspořádání.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is solving the case of application the desulphurisation equipment for boilers K1 to K4 in heating plant Přívoz. As a fuel there is used combination of black coal dust and cokeoven gas. Desulphurisation unit is designed just for burning black coal dust. Currently heating plant has an emission exception, but in the future we can expect that it will be nessesary to build a desulphuration unit. In the first part of the thesis is a basic description of the desulfurization methods. The second part deals with semi-dry desulphurisation method in a fluidized bed reactor. It is determined stoichiometric amount of flue gas and boiler efficiency. For the given parameters is executed calculation of desulphurization, the design of basic parts of the device and a layout proposal.en
dc.format.extent4429291 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/x-downloadcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodsířenícs
dc.subjectteplárnacs
dc.subjectpolosuchács
dc.subjectmetodacs
dc.subjectdesulphurisationen
dc.subjectheating planten
dc.subjectsemi-dryen
dc.subjectmethoden
dc.titleNávrh odsířovacího zařízení pro kotle K1 až K4 v Teplárně Přívozcs
dc.title.alternativeDraft Desulfurization Equipment for Boilers K1 to K4 in the Teplárna Přívozen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNadkanský, Jiřícs
dc.date.accepted2015-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDVO0060_FS_N2301_2302T006_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam